Crean tecidos sintéticos con usos médicos cunha impresora en 3D

Fabricar tecidos artificiais con propiedades dos tecidos vivos a partir de miles de gotas de auga e con aplicacións médicas. Iso é o que logrou un equipo da Universidade de Oxford (Reino Unido) grazas a unha impresora 3 D programable que logrou un material tridimensional que algún día podería imitar o comportamento das células nos tecidos.

n
n

nO novo tipo de material componse de miles de gotas de auga conectadas e encapsuladas dentro das películas de lípidos, polo que, segundo os investigadores cuxo traballo se publica en Science, poderían levar a cabo algunhas das funcións das células humanas. Os materiais similares aos tecidos, desenvolvidos polo equipo de Gabriel Villar, teñen a consistencia de caucho brando e fisicamente aseméllanse aos tecidos do cerebro e da graxa.
n
nOs investigadores trataron de construír materiais que poidan ser utilizados en aplicacións médicas, como a liberación controlada de fármacos. A longo prazo, esperan integrar a tecnoloxía cos tecidos vivos para reparar ou aumentar potencialmente os problemas orgánicos.
n
nMedicamentos
n
nOs expertos cren que estas 'redes de gotas' impresas poderían desenvolver un novo tipo de tecnoloxía capaz de administrar medicamentos aos lugares onde máis se necesitan e, potencialmente, substituír ou interactuar cos tecidos humanos danados. Dado que as redes de gotas son completamente sintéticas, explica, non teñen xenoma e non se replican, polo que se evitan algúns dos problemas asociados con outros enfoques para a creación de tecidos artificiais, como os que utilizan células nai.
n
nDebido a que as impresoras 3D convencionais non están capacitadas para crear estas redes de gota, os investigadores fabricaron unha á súa medida. "Neste momento creamos redes de ata 35.000 gotas, pero o tamaño da rede que podemos facer é realmente limitado polo tempo e o diñeiro. Para os experimentos empregamos dous tipos diferentes de gota, pero non hai razón para que se poidan usar 50 ou máis clases diferentes".
n
n"Non se trata de que os materiais se asemellen fielmente aos tecidos, senón máis ben que sexan estruturas que poidan levar a cabo as funcións dos tecidos", explica o profesor Hagan Bayley. Bayley cre que este traballo demostra que é posible crear redes de decenas de miles de gotas conectadas que, impresas con poros de proteínas para formar vías a través da rede, imitan aos nervios e son capaces de transmitir sinais eléctricos dende un lado dunha da rede ao outro.
n
n(Fonte: ABC)
n

n