Crean imaxes en 3D sen pantalla

n

n

Os sistemas de representación de imaxes en tres dimensións melloraron notablemente nos últimos anos. Pasamos dos lentes de cores a pantallas que son capaces de mostrarnos impactantes vídeos tridimensionais "a ollo pelado". Non obstante, parece que o mellor aínda non chegou.

n

n

n

 

n

n

n

Burton, unha empresa do sector, presentou Aerial 3D, unha tecnoloxía que lle permite mostrar modelos 3D no aire usando láseres, sen necesidade de pantallas. O sistema mesmo pode funcionar debaixo da auga. "Substituirá ás pantallas actuais", din os seus creadores.

n

 

n

Sistemas que permiten mostrar imaxes en tres dimensións hai moitos. De feito, cada semana parece reestrearse algunha vella boa película neste formato (a miúdo sen que a devandita tecnoloxía achegue nada novidoso, pero esa xa é outra cuestión). Hai algún tempo era necesario calzarse sobre o nariz uns lentes especiais, con cristais (ou anacos de celofán) de cores -xeralmente vermello e azul- que filtraban as imaxes lixeiramente diferentes que a pantalla producía para cada ollo. O noso cerebro, un órgano extremadamente versátil, cara ao seu traballo "integrando" ambas as dúas imaxes 2 D nunha soa tridimensional. Nos últimos meses varias empresas presentaron prototipos de pantallas de TV que permiten mesmo ver cinema en 3D sen necesidade de lentes. Pero se o que está a desenvolver Burton, unha empresa do sector, chega ao mercado, pronto teremos cinema en 3D sen necesidade de pantalla.

n

 

n

En efecto, Burton desenvolveu Aerial 3D, unha tecnoloxía que lle permite mostrar modelos 3D no aire usando láseres, sen necesidade de pantallas. O sistema pode funcionar tamén debaixo da auga, e parece que é capaz de facer a súa maxia excitando átomos de nitróxeno e osíxeno para formar un plasma. É capaz de producir uns 50.000 puntos de imaxe por segundo, algo que non chega -nin de preto- a ser suficiente como para ter algo cunha calidade similar á TV convencional, pero que ao ser en 3D impresiona bastante.

n

 

n

Dende 360º

n

 

n

Neste momento os enxeñeiros de Burton poden reproducir vídeo mostrando entre 10 e 15 fps (frames per second, ou cadros por segundo), pero supoñen que poderán conseguir uns razoables 30 fps dentro de pouco tempo. A imaxe xerada polo sistema pode verse dende calquera sitio, é dicir, os espectadores poden situarse en calquera punto dos 360 graos que rodean a proxección. Todos vimos en películas esas proxeccións en 3 D que parecen flotar no aire. Ben, parece que a xente de Burton o converteu en realidade.

n

 

n

(Fonte: ABC)

n

 

n

n

n

 

n