Coren alíase con Endesa para unha subministración enerxético estable e competitiva

A visión do longo prazo e a sustentabilidade que defende Endesa faise perfectamente patente en casos como o de Coren. A principal cooperativa cárnica de España asinou coa compañía eléctrica un contrato a prezo fixo e de longo prazo. Tal como explicou Ramón Morandeira, conselleiro e director de Enerxía da firma galega: «Chegamos a un acordo que nos dá unha enorme tranquilidade, e que nos permite dedicar esforzos aos investimentos en eficiencia enerxética, no canto de estar a investir en asumir outros custos».

As conversas con Endesa comezaron xa en 2021 cando a volatilidade dos prezos enerxéticos era xa por aquel entón elevada e empezaba a afectar os procesos produtivos de miles de compañías en España, e no mundo. Precisamente pola alza dos custos e por tentar repercutilos o menos posible nos seus produtos, Coren, que ten baixo o seu mando a 1.400 granxas, decidiu adoptar medidas e atopou en Endesa o partner necesario para acometelas e superar a inestabilidade que rexe o prezo da subministración eléctrica. Así, a compañía galega terá durante os vindeiros anos uns custos estables e competitivos para afianzar os seus plans de negocio.

Fotovoltaica

A dimensión do proxecto de implantación dunha PPA nas plantas da compañía galega pode verse a través de datos: o obxectivo das plantas fotovoltaicas que están en plena fase de instalación é xerar preto de 36 GWh nun período de dez anos. Esta enerxía é producida e consumida no mesmo lugar. E iso repercute no prezo, facéndoo máis vantaxoso e certeiro para a empresa. Ademais, ao ser fixo elimina o factor da incerteza e permite a Coren centrarse en vindeiros retos con maior garantía.

Pode cuantificarse o aforro que supón? Os cálculos que fai a cooperativa galega superan o 15%. Non só é unha cuestión económica, é que se se ten en conta o punto ambiental, as novas instalacións permiten evitar a xeración e posterior emisión á atmosfera de 9.500 toneladas de dióxido de carbono. Semellante cifra equivale á plantación de 57.000 árbores. E, á súa vez, sería necesario unha superficie equivalente a 160 campos de fútbol.

Fonte: La Voz de Galicia