Contedor de lixo, de reciclaxe, solar e agora punto WiFi gratuíto

Esa cada vez máis estraña necesidade de estar conectados en todo momento e en todo lugar, tróuxonos unha impresionante cantidade de desenvolvementos e proxectos que buscan ofrecer precisamente iso, conexión de datos a través de WiFi, gratis e en sitios públicos.

Entre todos eses desenvolvementos, Nova York foi a cidade elixida como base para as probas piloto, isto debido á gran cantidade de xente, entre turistas e habitantes, que a diario percorren as rúas e buscan un punto de acceso WiFi eficiente. Pois agora, esta idea está sendo trasladada por primeira vez, aos contedores de lixo da rúas de Manhattan.

Desde hai algúns meses, Nova York conta cuns contedores de lixo equipados con tecnoloxía que lles permite “avisar” cando xa están cheos ou presentan algunha avaría ou mal olor. Cando se presenta algunha destas situacións, o contedor envía unha alerta para que os recolectores acudan de inmediato e resolvan o problema.

Parte importante destes contedores é que a enerxía para o seu uso obtense a través dunha cela solar, polo que os seus creadores, a compañía BigBelly, pensou en actualizar os contedores engadindo unha antena WiFi, xa que finalmente teñen todo o necesario para operar como un punto de conexión a internet.

En decembro do ano pasado, BigBelly asociouse con Downtown Alliance de Nova York para instalar unidades de conexión WiFi en dous contedores. Durante varias horas ao día por varios días, fixéronse medicións da calidade de sinal e o número de persoas que se conectaban.

Os resultados foron moi positivos xa que de termo medio, cada contedor ofrecía conexións entre 50 e 75 Mbps, un ancho de banda que logrou soportar ata 120 conexións á vez sen problemas nin caídas de sinal. BigBelly menciona que isto se debe a que cada contedor se encontra a nivel de rúa, polo que evitan as antenas e interferencias que existen a maior altitude debido aos edificios e rañaceos.

Con esta actualización, estes contedores non só ofrecerán conexións WiFi a moi boa velocidade, senón que tamén serán capaces de recompilar datos sobre a xestión de residuos, así como mostrar anuncios publicitarios ou de servizo público, todo de forma remota e sen necesidade de acudir directamente a cada contedor para emitir unha alerta ou anuncio importante.

A segunda fase da proba piloto estará arrancando nos próximos días, coa instalación de unidades de conexión WiFi en 170 contedores de lixo nas rúas de Manhattan, esta proba durará ata finais de ano e dependendo dos resultados, e como buscarán ampliar o servizo coa axuda de patrocinios e doazóns.

(Fonte: xataka)