Construtoras e tecnolóxicas reinventan as infraestruturas

n

n

Modelos dinámicos de peaxe nas autoestradas; aplicacións para espremer o potencial comercial nos aeroportos; servizos urbanos adaptados á demanda puntual dos cidadáns; redes de abastecemento eléctrico para o automóbil do futuro… Os grupos españois de construción e infraestruturas estanse a reinventar para cumprir con todo este ramallete de oportunidades, avaladas pola Axenda Dixital Europea, tras verse afectado polos duros recortes na obra civil aplicados ultimamente polas Administracións, especialmente a nivel local. É máis, os propios pregos de condicións en moitos dos concursos aos que acoden esixen xa que estean en vangarda na aplicación de sistemas intelixentes.

n

n

n

 

n

n

n

Neste novo camiño xogan un papel primordial como potenciais aliadas as empresas de tecnoloxías da información. "Existe unha demanda clara de tecnoloxía aplicada ás infraestruturas en aeroportos, autoestradas e ferrocarrís. A outra grande oportunidade ten que ver coa smart city cidade intelixente", contextualiza Jordi Roca, socio de Accenture responsable de construción e infraestruturas. Dende o seu punto de vista, a tecnoloxía vai xogar un papel clave en retos que probablemente teñan que afrontar España e outros moitos países, como a mellora da mobilidade viaria, a implantación da directiva euroviñeta -que grava o tráfico pesado nas estradas de alta capacidade-, o tránsito da peaxe en sombra á peaxe explícita ou o cobramento por acceder en coche ao centro das cidades.

n

 

n

Xa non é estraño, por exemplo, que nos contratos ferroviarios se separen os traballos de instalación de vía e da catenaria, cedéndose o primeiro ás construtoras e o segundo a grupos nos que entran empresas da industria tecnolóxica.

n

 

n

A innovación está xa sobre a mesa á hora de poñer en marcha estes proxectos e abre múltiples oportunidades de negocio que van dende a concesión de infraestruturas xa existentes para a súa modernización, ata a construción doutras novas baixo uns parámetros que resultarían pioneiros e exportables a outros países.

n

 

n

Os expertos detectan unha clara oportunidade para que España tome impulso nun momento como o actual de recesión. "Debemos ser capaces de crear solucións neste país para vendelas fóra, de igual modo que sucedeu co desenvolvemento da alta velocidade ferroviaria,", reclama Eduardo Bonet, director xeral de transporte de Indra. "Sen industria pesada, o noso forte de cara ao exterior será o da tecnoloxía e a intelixencia".

n

 

n

Colaboración

n

 

n

Tanto Bonet como o seu colega en Telefónica, Francisco Salcedo, director de estratexia e novos negocios, teñen claro que hai campo fertilizado para as alianzas estables entre compañías españolas de construción e grandes firmas tecnolóxicas.

n

 

n

Salcedo apunta á hiperconectividade existente como base para o desenvolvemento de infraestruturas intelixentes. "Cada vez hai máis tipos de sensores, máis capacidade de almacenamento e sistemas para ordenar e presentar esa información. É un momento de clara expansión para os desenvolvedores de aplicacións", apunta o directivo de Telefónica, quen destacou a importancia da implantación de modelos tecnolóxicos baseados en ecosistemas.

n

 

n

Pero dende o seu punto de vista, o avance das tecnoloxías en España topa cun ámbito que veu evolucionando a golpe de modestas subvencións. "A tecnoloxía incidirá nunha maior eficiencia de estradas, edificios, aeroportos, etcétera, pero as Administracións deben dar un xiro aos seus presupostos para que iso sexa unha realidade", afirma Salcedo.

n

 

n

Esta última idea implica a necesidade de que os Gobernos e empresas se envorquen en converter os avances tecnolóxicos en modelos de negocio e non en simples prototipos.

n

 

n

Dende Ferrovial, o seu director xeral de sistemas de información, Federico Flórez, expón tanto a experiencia da súa empresa na autoestrada 407 ETR de Toronto (Canadá) como na cidade de Birmingham (Reino Unido). "En Toronto somos capaces de identificar un vehículo na nosa autoestrada mesmo cando leva a matrícula cuberta por neve", sorprende Flórez.

n

 

n

Do mesmo modo, explica o directivo de Ferrovial, a tecnoloxía permite controlar o número de ocupantes dun vehículo para activar políticas comerciais; facilita o pagamento a través de transpondedores co simple feito de pasar baixo un pórtico, ou implanta aplicacións relacionadas coas redes sociais en aeroportos para facilitar o fluxo de información entre pasaxeiros ou a destes co operador do aeroporto e coas aeroliñas.

n

 

n

En canto aos servizos nas cidades, dende Ferrovial apóstase por que os concellos irán centralizando, nun número mínimo de provedores, a xestión de residuos, limpeza viaria, xardinería, iluminación, etcétera, con prazos de concesión superiores aos actuais. "As empresas tendemos a cobrar por cumprir parámetros de calidade e non pola cantidade de efectivos que dedicamos a un contrato. Trátase de adaptar a nosa oferta á demanda dos cidadáns e que estes interactúen connosco".

n

 

n

Un paso que Ferrovial xa deu en lugares como a citada Birmingham, onde opera múltiples servizos dende un centro de control que está aberto ao contacto cos habitantes da cidade. "Eles son parte activo á hora de informarnos para que tomemos decisións en torno aos servizos que empréstitos", argumenta Flórez.

n

 

n

Xa en España, Ferrovial refírese a un contrato asinado no País Vasco como exemplo do que vén. Trátase da xestión enerxética dunha rede de centros deportivos mediante a que se compromete a promover maiores eficiencias e aforros. A ferramenta é un software que detecta onde gasta enerxía e como se pode recortar sen rebaixar prestacións. "Traballamos en toda esta liña tanto en colaboración con universidades Ferrovial ten un acordo mesmo co prestixioso Massachusetts Institute of Technology de EE UU como a través do noso propio centro de investigación", argumenta o responsable de sistemas de información da compañía.

n

 

n

A oportunidade parece clara para este país: "Sete dos dez primeiros grupos de infraestruturas do mundo teñen a súa sede en Madrid, a súa experiencia é un valor para a marca España que non debemos desaproveitar", segundo o profesor especializado en Mercadotecnia do Instituto de Empresa Gilberto Seisdedos. Entre as súas reflexións destaca a división das infraestruturas en hardware e software, coma se dun equipo informático se tratase. España ten moito hardware ou equipamento, en forma de quilómetros de AVE, autoestradas e aeroportos, e debe apostar agora polo software ou aumentar a funcionalidade desas infraestruturas.

n

 

n

Efecto positivo

n

 

n

Seisdedos sinala que esta revolución será positiva para o país e para as empresas que se suban ao carro das infraestruturas intelixentes: "A demanda vai ter un crecemento exponencial en todo o mundo", prevé o experto. A súa aposta a curto prazo, máxime no actual contexto de crise, vai polo modelo de colaboración público-privada, no que o sector privado desempeña un papel esencial na implantación xogando os recursos propios a cambio da explotación dun determinado servizo.

n

 

n

Neste ser ou non ser das empresas de construción e servizos, que implica a necesaria aposta polas tecnoloxías, non todo é un camiño de rosas. Jordi Roca, de Accenture, recorda o intento de Chile de converter o transpondedor nun medio de pagamento en estradas, estacións de servizo e aparcamentos establecendo descontos cruzados. É unha iniciativa que aproveitaba claras sinerxías pero que non remata de cristalizar. Probando, chegarase ao acerto.

n

 

n

(Fonte: Cinco Días)

n

n

n

 

n