Como deseñar edificios eficientes mirando ao ceo

O consumo de enerxía para iluminación pode supoñer ata o 40% no sector da edificación. Por iso, os arquitectos e enxeñeiros buscan solucións usando a luz natural para aforrar enerxía.

O grupo de Investigación Solar and Wind Feasibility Technologies (SWIFT) da Universidade de Burgos (UBU) realizou un dos poucos estudos dispoñibles no mundo sobre a caracterización dos ceos, unha información de vital relevancia, por exemplo, á hora de deseñar edificios eficientes enerxeticamente.

O traballo, centrado na cidade de Burgos e publicado na revista Solar Energy, apunta que menos do 25% dos días os ceos se corresponden cunha categoría de ceos cubertos, nos que a luz natural é escasa, e estes días danse fundamentalmente en inverno. A maior parte do ano, os ceos están libres de nubes, despexados e con niveis de iluminación moi elevados. Dos 15 tipos de ceo que establece CIE, a autoridade internacional en luz, iluminación e cor, o máis habitual en Burgos, é un ceo sen nubes e cun sol brillante, no 20% dos casos.

“Burgos dispón de días claros e soleados a maior parte do ano. E isto é unha boa noticia, posto que a dispoñibilidade de luz natural é elevada e temos grandes posibilidades para integrala nos nosos edificios para mellorar a súa eficiencia”, explican as investigadoras da UBU Montserrat Díez-Mediavilla e Cristina Alonso-Tristán, coautoras do traballo.

O estudo fundamentouse na recollida e o tratamento dos datos de iluminación e radiación mediante un equipo especial que se denomina sky-escáner. Trátase dun equipo que dispón de sensores para medir estas dúas magnitudes e que vai realizando un varrido por toda a cúpula do ceo, dividida en 145 sectores. O varrido completo tarda catro minutos e os investigadores programárono para facer un varrido cada 15 minutos. Despois, cos datos obtidos estableceron a media horaria.

“O procedemento de caracterización do tipo de ceo que aparece cada hora baséase nun tratamento estatístico que axusta os datos de iluminación medidos en cada sector aos estimados polo modelo CIE en cada caso”, sinalan as investigadoras, as que engaden que o seguinte paso será intentar estender este estudo dende Burgos ao resto de Castela e León. Aínda que para iso será fundamental desenvolver outros procedementos que non impliquen a utilización do sky-escáner, “que é un equipo moi caro e que precisa un mantemento complexo” advirten.

¿Por que é importante medir a iluminancia?

Como detallan Díez-Mediavilla e Alonso-Tristán, a iluminancia -a enerxía lumínica por unidade de superficie dispoñible nun determinado lugar, ponderada segundo a sensibilidade do ollo-, non é un dato que se mida habitualmente nas estacións meteorolóxicas. A caracterización dos ceos é unha das formas de calcular este dato.

No ano 2003, CIE adopta unha clasificación de 15 tipos estándar de ceo que cobren todo o espectro probable dos ceos no mundo. Así, ceos estándar da mesma categoría terían idéntico valor de resplandor e distribucións de luminancia. Unha vez identificados os ceos, a iluminancia solar nas superficies de interese, tales como as fachadas dun edificio ou os seus interiores, obtense mediante expresións matemáticas simples.

Esta información é moi relevante xa que o consumo de enerxía para iluminación pode supoñer ata o 40% no sector da edificación e a utilización da luz natural de xeito eficiente é unha forma moi efectiva de aforro enerxético.

Os arquitectos e enxeñeiros precisan de información cuantitativa dos niveis de iluminación e radiación solar para deseñar edificios eficientes. O punto de partida para un deseño de iluminación natural é o coñecemento da dispoñibilidade de luz exterior, tanto nos seus niveis como nos seus períodos de duración, de acordo ás horas do día e as estacións.

Por iso, a medida e a caracterización da radiación solar para aplicacións enerxéticas é unha das liñas de investigación tradicionais do grupo. “Tratamos de desenvolver tecnoloxías para o aproveitamento das enerxías renovables. E ademais, é unha forma moi intelixente de iluminarnos, posto que está cientificamente demostrado que a luz natural mellora o confort visual, e o benestar físico e mental dos ocupantes do edificio”, conclúen as científicas.

(Fonte: SINC)