Como adquirir unha start-up e absorber toda a súa innovación

Só un terzo das compañías logra integrar a cultura das empresas acabadas de adquirir na matriz, logrando modernizar as súas capacidades e impulsar a súa transformación dixital.

Todos coñecemos casos de start-up que, ao ser adquiridas por unha grande organización, perderon esa axilidade e innovación que as facía especiais. Se a integración se realiza correctamente, en cambio, ambas as dúas partes saen favorecidas. “Esperamos que en 2018 se aceleren as adquisicións de empresas dixitais por parte de compañías de sectores tradicionais. Tamén veremos un gran número de alianzas estratéxicas e outros tipos de acordos”, vaticina Efraín Olalla, managing director de Fusións e Adquisicións de Accenture Strategy.

Esta consultora elaborou unha enquisa a 1100 altos executivos de todo o mundo para comprender que é o que está a impulsar esta tendencia de adquisicións dixitais e cales son as barreiras a bater para desbloquear o potencial competitivo. As conclusións da enquisa están reflectidas no informe Tech-Led M&A.

Segundo Accenture Strategy, a clave para que unha adquisición resulte exitosa radica na integración de ambas as dúas sociedades. En particular, da súa tecnoloxía e cultura corporativa, segundo o 71% e 62% dos enquisados, respectivamente.

As grandes marcas necesitan da tecnoloxía, o talento especializado e a frescura propia das start up para seguir sendo líderes. Non obstante, tal e como constata o citado informe, case dous terzos (64%) das grandes corporacións manteñen as súas empresas dixitais acabadas de adquirir como entes independentes, especialmente nos sectores de bens de consumo e enerxético. De feito, só un 4% destas compañías dixitais están plenamente integradas nas súas matrices.

A apócema máxica

“As grandes multinacionais están a defenderse dos novos disruptores mediante a adquisición de múltiples compañías dixitais que permitan impulsar novas capacidades tecnolóxicas e acelerar a vantaxe competitiva. Non obstante, moitas organizacións están a atopar dificultades para integrar as diversas culturas e habilidades corporativas, é dicir, a apócema máxica, o que lles impide extraer todo o potencial do acordo”, expón James Neely, director xeral global de Fusións e Adquisicións e lead de Accenture Strategy.

O estudo desta firma tamén desvela que o compoñente dixital ten cada vez maior peso nas fusións e adquisicións. Un 42% das compañías que realizou movementos corporativos nos últimos dous anos declara que o seu obxectivo responde a obter tecnoloxías de última xeración, mentres que para un 43% o máis importante é incorporar novas capacidades. En concreto, as máis activas á hora de acometer este tipo de operacións son aquelas que operan nos sectores industrial, turístico e sanitario.

Novos desafíos

Pero para avaliar a posible achega de novas capacidades dunha start up a unha compañía, é necesario coñecer en profundidade o sector tecnolóxico en que esta opera. “Os altos executivos non poden depender do vello enfoque cando se dirixan a targets dixitais”, explica Neely. “Necesitan observar o seu equipo de Fusións e Adquisicións e incorporar talento con formación dixital ás súas empresas, para así ter máis éxito á hora de pechar acordos”.

Neste sentido, o 61% das compañías utiliza un equipo diferente para o preacordo e para os criterios de avaliación das operacións dixitais, en contraposición ás adquisicións tradicionais. Ademais, a maioría (78%) declara non poder confiar nas capacidades actuais do seu departamento de Fusións e Adquisicións para afrontar os acordos dixitais.

Por outra banda, aínda que na maioría dos casos as organizacións deixan actuar ás start up acabadas de adquirir como negocios independentes, existe un amplo espectro de ferramentas para facilitar a integración. De feito, o 57% dispón de plataformas que permiten que unha integración rápida desas novas empresas dixitais e os seus sistemas. O mesmo número, o 57%, conta tamén con expertise dixital para apoiar o devandito proceso de integración.

“Para acelerar e informar mellor do proceso de acordo, os executivos están a utilizar a intelixencia artificial como apoio para que os analistas sexan capaces de avaliar grandes cantidades de datos, dende información financeira ata as comunicacións, pasando polas redes sociais”, engade Neely.

“Moitas das empresas que non integran a tecnoloxía e a cultura das start up fano por medo, pero a experiencia demostra que as compañías con mellores resultados son aquelas que souberon integrar, e así modernizar os seus procesos de negocio e as súas capacidades”, asegura Efraín Olalla, managing director de Fusións e Adquisicións de Accenture Strategy.

En España, en particular, a maioría das empresas que deciden comprar compañías dixitais fano buscando capacidades que lles permitan ser máis competitivos, como intelixencia artificial, big data, robotics, etcétera”, explica este executivo.

“O maior potencial radica en integrar o talento e as capacidades de que as start up aplican a un nicho concreto, e levalo a todos os produtos e servizos dunha grande organización”, continúa Olalla.

Dende o seu punto de vista, o máis recomendable é “que a empresa compradora e a comprada empecen a traballar de forma conxunta canto antes”. Iso non é incompatible con que, nun primeiro momento, “ata que se entenda ben que pode achegar a start up ao core, esta se manteña como un ente independente dos procesos e a burocracia da matriz”.

“A transformación dixital está a axudar a crear empresas máis fortes”, sostén Olalla. “A integración tecnolóxica é a máis lóxica porque permite facer os procesos máis eficientes”.

En canto á integración cultural, Olalla aclara que non se trata de que a start up adopte as formas da compañía, senón de “crear unha nova cultura, máis aberta”. E conclúe: “As organizacións teñen na súa man a oportunidade de modernizarse. Este é o momento de crear unha nova cultura corporativa”.

(Fonte: Expansión)