Coinscrap Finance: como pode o sector asegurador aproveitar o potencial do open banking

Coinscrap Finance, situada no Parque Tecnolóxico de Galicia, comezou en 2016 como un proxecto B2C que axudaba aos usuarios a mellorar a súa capacidade de aforro e planificación financeira. Aos poucos, foi pivotando cara a un modelo B2B2C, desenvolvendo produtos de marca branca moi escalables que se adaptan rapidamente ao deseño e experiencia de usuario do cliente. Ampliaron os seus servizos cara ao sector insurtech, ofrecendo solucións de comercialización de micro-seguros e microinversión baseados en open banking para que entidades financeiras e aseguradoras os integren. Neste sentido, a súa misión é, por un lado, mellorar a saúde financeira das familias e, por outro, simplificar a contratación do seguro de vida converténdoo nun proceso 100% dixital.

A combinación do open banking, o open insurance e a economía condutual

En Coinscrap Finance deseñaron os seus servizos a partir dos principios das finanzas condutuais. A economía condutual ou comportamental basea a súa análise en que a toma de decisións das persoas non sempre é do todo racional. O ser humano como consumidor, durante o proceso de elección, xira ao redor de diversos factores psicolóxicos, sociais ou cognitivos. Esta toma de decisións necesita un apoio ou incentivo para que se execute correctamente. A empresa deseña solucións para que se convertan nese “empuxón” que axude aos usuarios a analizar as súas finanzas, descubrir recomendacións, facilitar as decisións e automatizalas. E foi grazas á revolución financeira que trouxo o open banking e o open insurance, que puideron crear produtos que o aproveiten e se apalanquen nos comportamentos e actitudes habituais dos usuarios no seu día a día.

Seguros embebidos: o futuro do sector

O cambio cara á dixitalización dos seguros aumentou. Debido a esta transformación xurdiron os seguros embebidos ou embedded insurance, que se caracterizan por integrarse durante procesos de compra doutros produtos ou servizos aos que poden complementar. Esta precisión conséguese mediante a Intelixencia Artificial, o tratamento do Big Data e o Machine Learning. Nesta liña, o motor de categorización desenvolto por Coinscrap é capaz de levar a cabo estas recomendacións cun 90% de eficacia. Desta maneira, o usuario obtén suxestións insurance personalizadas e automáticas durante o proceso de compra dun produto ou servizo.

Fonte: Insurtech Community Hub