Científicos galegos demostran a eficiencia de agrupar mostras para detectar a Covid-19

Un estudo científico liderado pola área sanitaria de Microbioloxía do Hospital Clínico de Santiago e o hospital San Cecilio de Granada, demostra a alta eficiencia do “pooling” (agrupación de mostras) nunha soa PCR para a detección do coronavirus. Este método, que se usa xa en Vigo e distintos puntos de Galicia, permite agrupar as mostras de varias persoas (vinte no caso da cidade olívica) nunha soa PCR, o que resulta unha ferramenta especialmente útil para os cribados masivos.

O estudo multicéntrico, publicado na revista internacional científica Clinical Microbiology and Infection, realizouse con mostras de máis de 3.000 pacientes e a colaboración dunha ducia de hospitais españois, entre os que se atopan os Complexos Hospitalarios de Compostela, Lugo e Pontevedra.

María Luisa Pérez del Molino, xefa do Servizo de Microbioloxía da área de Santiago, incide na importancia que ten a técnica de pooling desenvolta “porque permite analizar máis mostras de PCR en moito menos tempo”, e ante o temor “a quedarnos sen reactivos para as probas”. O método permite aforrar cartos e tempo nos laboratorios pois nunha única proba PCR analízanse polo menos as mostras de dez pacientes.

“Se o resultado é negativo, emítese o informe de negatividade do grupo. Se é positivo, repítense as dez PCR de forma individual”, explica Pérez del Molino. A investigadora destaca, entre as principais aplicacións do estudo, validado con distintas estratexias de agrupación de mostras e con distintas plataformas: “A utilidade do diagnóstico e cribado de diferentes colectivos con especial atención aos máis vulnerables e aos considerados como esenciais”. En concreto, refírese ás persoas maiores das residencias da terceira idade, pois facilita realizar análises sistemáticas que permiten menos PCR e repetilas cada certo tempo: “É unha técnica boa para o cribado masivo e unha forma de detectar brotes de forma precoz e fundamental para determinados colectivos. As residencias sociosanitarias son un caso claro”.

Fonte: Faro de Vigo