Chile, o país con máis forza innovadora

Un estudo do Foro Económico Mundial titulado “Unha Perspectiva Global sobre o Emprendemento, a Competitividade e o Desenvolvemento” afirma que Chile é o país con máis impulso innovador. O informe recolle os datos de 44 países -unha ampla gama que vai dende Alemaña, Xapón, Israel e Estados Unidos ata Uganda, Alxeria e Rumania-. O que pretende o informe é estudar dende unha nova perspectiva a relación entre a competitividade e o espírito empresarial.

O informe utiliza tres parámetros empresariais para estudar as diferentes economías: os niveis de actividade en fase inicial, a ambición e a innovación. Chile e Colombia son os dous únicos países da mostra que presentan altos niveis nos tres aspectos. “Na práctica isto significa que nestes dous países hai unha gran proporción de empresarios ambiciosos e innovadores xunto cun alto índice de iniciativa empresarial en xeral”, afirma Michael Drexler, director de Industrias da Investimento no Foro Económico Mundial.

“Os empresarios ambiciosos son os que esperan crear 20 ou máis postos de traballo nos próximos cinco anos. Isto fai que sexan importantes para a xeración de emprego. Os empresarios innovadores introducen novos produtos e servizos nunha economía, feito importante para a progreso económico e o avance”, aclara.

Chile aparece como a economía máis innovadora no estudo. “55% dos empresarios en Chile son innovadores de acordo á nosa enquisa”, afirma Drexler. É importante ter en conta a definición de innovación. Neste informe, a innovación enténdese como a introdución dun produto ou servizo totalmente novo, ou a dun produto ou servizo que se ofrece por primeira vez nun mercado, aínda que xa fose coñecido noutro.

Outra forma de medir

Isto implica que a innovación non se percibe do mesmo xeito en todas as economías, pois o que é novo para os consumidores nun lugar pode xa ser familiar para os consumidores noutro. Esta definición difire doutras medidas utilizadas para avaliar a “capacidade de innovación” da economía, tales como o número de patentes, ou o nivel de gasto en investigación e desenvolvemento (I +D).

“A maioría das economías latinoamericanas teñen altos índices de iniciativa empresarial, pero presentan taxas medias ou baixas en canto ás ambicións de crecemento e a innovación, en comparación con outras economías,” afirma Drexler. “Nas economías en desenvolvemento, hai moitas oportunidades onde hai un rápido crecemento e as condicións cambian constantemente, e iso pode motivar a xente a iniciar negocios. Por outro lado, a xente pode ver o emprendemento como unha forma de obter un ingreso cando non hai mellores alternativas de emprego”, engade.

(Fonte: Foro Económico Mundial)