Chega Ances Open Innovation: 13 grandes empresas tractoras lanzan os seus retos a startups

Open Innovation é un programa de innovación sen precedentes no noso país e que chega da man de ANCES, a Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI).

Trece grandes empresas tractoras lanzan os seus retos a startups ou novas empresas innovadoras de base tecnolóxica para elixir a mellor das solucións presentadas. Estas solucións poden vir en forma de produtos, servizos ou proxectos.

Tras un proceso de selección, as empresas tractoras elixirán gañador no evento final Open Innovation, que terá lugar o 19 de abril no Centro de Innovación BBVA, de Madrid. Os gañadores recibirán 500 € e a posibilidade de continuar a relación coa empresa tractora.

O prazo para presentar propostas aos retos das empresas tractoras mantense aberto ata o 22 de marzo de 2018. As inscricións poden formalizarse na web: www.ancesopeninnovation.com

As empresas tractoras son: Aertec, BBVA, BSH, Estrella de Levante, Euskaltel, Iberdrola, Iberostar, Gonvarri, Grupo Hortas, Soltec, SPC, Vegenat e Sacyr. Todas elas líderes nos seus campos, sectores moi diversos, como o industrial, o financeiro, o transporte, o agroalimentario, o enerxético, as telecomunicacións, a construción e o turismo.

Os retos formulados remítense a desafíos no marco de tendencias globais da nova economía, como son a dixitalización, industria 4.0, economía circular; e refírense a novos modelos de relación dixital cos clientes e consumidores, novas oportunidades en loxística, big data, fintech, mantemento preditivo, alimentación funcional ou enerxías renovables, entre outros.

Ances Open Innovation pretende difundir e consolidar o concepto de innovación aberta en España, definido pola Universidade de Harvard como “un paradigma polo que as empresas poden e deben obter a innovación de actores externos, así como dos seus propios departamentos de I+D”. ANCES é o axente idóneo para conectar as empresas máis consolidadas co ecosistema emprendedor.

As empresas e os seus retos

Startups e novas empresas innovadoras e de base tecnolóxica postas en marcha con posterioridade ao 1/01/2013 poden participar propoñendo as súas solucións en forma de produtos, servizos ou proxectos aos retos formulados por 13 empresas españolas. Estas empresas e os seus correspondentes retos son:

AERTEC: Novos usos en drons con plataformas aéreas de ala fixa, cuxa capacidade de transportar cargas útiles lle dan unha maior versatilidade.

BBVA: Ferramentas Big Data para a análise económica que mellore a toma decisións vitais.

BSH: Novas tecnoloxías que permitan a creación de accesorios de cociña, procurando novos utensilios intelixentes ou engadindo intelixencia aos actuais.

ESTRELLA DE LEVANTE: Redución da salinidade no seu efluente de fábrica, co obxecto de minorar o seu impacto ambiental.

EUSKALTEL: Novos servizos en forma de sensor ou funcionalidade que poidan ser integrados na súa plataforma propia de fogar/negocio conectado.

IBERDROLA: Proxectos que axuden a electrificar a economía e mellorar a sustentabilidade do sistema enerxético mediante, por exemplo, a mellora na integración de renovables.

IBEROSTAR: Incrementar a venda directa a través dos seus activos dixitais, facendo uso de ferramenta de Big Data, valoración de servizos ou activación de datos turísticos ou outros.

GONVARRI: Desenvolvemento dun sistema que permita a xestión automatizada, a trazabilidade e verificación en tempo real do inventario de plataformas e produtos rematados en almacén.

GRUPO HUERTAS: Ferramenta que permita o rexistro e xestión centralizada dos pedidos e solicitudes dos clientes, integrando todas as canles posibles: Whatsapp, SMS, email e teléfono.

SACYR: Mantemento preditivo de maquinaria de gran volume para evitar paradas no avance dunha obra e sistemas intelixentes de escavación.

SOLTEC: Desenvolvemento dun sensor sen fíos de funcionalidades avanzadas para ser integrado no seu produto líder, o seguidor utilizado para a orientación dos paneis solares.

SPC: Identificación de novas liñas de negocio nas áreas tecnolóxicas de robótica, impresión 3D e Internet das cousas (IOT).

VEGENAT: Deseño e desenvolvemento de nutrientes específicos para circunstancias de malnutrición asociada a patoloxías, que permitan unha mellor resposta dos pacientes fronte ao resto de tratamentos ou complicacións.

(Fonte: madri+d)