Case unha de cada catro firmas tecnolóxicas galegas sofre incidentes de ciberseguridade

Case unha de cada catro empresas tecnolóxicas galegas -un 23 por cento- declara sufrir un incidente de seguridade informática durante o ano 2021. Así o reflicte un informe sobre o estado da ciberseguridade en Galicia que subliña que esta “alta incidencia” de ciberataques nun sector que “ten un alto grao de especialización demostra a grande importancia do uso de ferramentas de defensa”, xa que estes incidentes afectan a “todo tipo” de compañías.

O informe, elaborado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, permite radiografiar as competencias que os galegos declaran respecto a ciberseguridade. En concreto, dous de cada tres usuarios da rede na comunidade aseguran posuír habilidades avanzadas na materia, case un punto por riba da media estatal. Se só se analiza o grupo de poboación máis nova, de entre 16 e 24 anos, esa porcentaxe increméntase até rozar o 80 por cento. Un 15% de usuarios de internet galegos -18% estatal- situaríase no extremo contrario: admite carecer dese tipo de competencias.

A mesma análise revela que, entre as persoas usuarias da rede, unha cifra próxima ao 9 por cento declara sufrir algunha perda de información no móbil provocada por un virus. Os concellos tampouco se libran. O 4,2% dos municipios galegos sufriu polo menos un incidente de ciberseguridade no último ano analizado. Os máis grandes declaran o cuádruplo de episodios que os concellos máis pequenos.

Fonte: Faro de Vigo