Cando os móbiles deixaron de servir para falar

Corren novos tempos. A irrupción da telefonía móbil supuxo unha revolución sen precedentes: podíanse efectuar chamadas desde calquera lugar, e o que é máis importante, estábase permanentemente localizado. Acabáronse os recados na casa ou a oficina. Estabamos máis cerca os uns dos outros e ao sumo,  permitiámonos o luxo de comezar pouco a pouco a enviar SMS.

n
n

nPorén ese debuxo da situación da telefonía móbil nos seus albores é un escuro borrón do que apenas quedan similitudes. Actualmente todo o mundo ten móbil e cada vez máis usuarios optan por un smartphone cun plan de datos asociado. E vivimos moito máis ás présas. O que antes daba para unha conversación de 5 minutos agora solucionámolo cunha mensaxe de texto ou un WhatsApp. O asunto non é menor e soubemos a través dun estudo que a día de hoxe, a maioría dos británicos prefire enviar unha mensaxe de texto a realizar unha chamada de teléfono.
n
nE non parece que se trate dunha peculiaridade local, senón que máis ben se trata dunha tendencia imparable que está afectando en maior ou menor medida a todos os mercados. Os datos do estudo non deixan lugar ás interpretacións: un 58% dos británicos envía mensaxes de texto a diario fronte a un 47% dos que optan por efectuar chamadas. ¿Cal é a causa que está motivando este cambio na forma de comunicarnos?
n
nMáis datos e menos voz
n
nO estudo deixa patente que en gran medida se debe á imparable irrupción dos smartphones. Naquel país, case un 30% dos adultos dispón dun fronte a un 47% dos adolescentes, máis innovadores neste terreo. E non obstante, esas cifras quedan pequenas se as comparamos cos datos do noso país, que é o segundo do mundo con maior penetración de smartphones.
n
nMáis consumo de datos e menos voz, os pequenos teléfonos intelixentes están condicionando cada vez máis o noso día a día. E xa non se respecta nin a televisión: outro estudo, este levado a cabo en Estados Unidos, pon de manifesto que máis da metade dos televidentes usan o smartphone mentres ven a televisión. Un dato que sen dúbida non pasará desapercibido para os anunciantes que están vendo como pouco a pouco a atención da súa audiencia se vai desviando cara estes pequenos dispositivos.
n
nPero isto non fixo máis que empezar e o segmento dos smartphones irá gañando cada vez máis terreo, contando con cada vez máis funcións e pantallas de maior tamaño que as posibilitan. Neste sentido, Mashable teno claro e vaticina que antes de fin de ano podería darse a circunstancia de existir máis smartphones no mercado que seres humanos no planeta.
n
n(Fonte: El Confidencial)

n