Bruxelas prorroga ata 2020 os fondos para Galicia

Andalucía, Castela-A Mancha, Galicia e Murcia beneficiaranse dunha prórroga na recepción de fondos europeos, segundo os proxectos de regulamento aprobados a semana pasada pola Comisión Europea. Sumaranse a Estremadura, cuxa prórroga se daba por feito inicialmente. As normas crean unha nova categoría na repartición de fondos, á que poderían acollerse 51 rexións en toda Europa.

n
n

nA Comisión Europea aprobou seis proxectos lexislativos que establecen as normas para a repartición de 336.000 millóns de euros en fondos estruturais e de cohesión entre 2014 e 2020. O principal cambio introducido polo comisario europeo de Política Rexional, o austríaco Johannes Hahn, consiste na creación dunha nova categoría de repartición, á que poderán acollerse as rexións que xa non figuren entre as máis pobres de Europa (cun PIB per capita inferior ao 75% da media comunitaria) pero que tampouco alcanzaran un nivel de renda comparable co das máis ricas (por enriba do 90% do PIB da media).
n
nO cambio, que require a aprobación do Consello de Ministros da UE e do Parlamento Europeo, permitiría que catro comunidades autónomas españolas (Andalucía, Castela-A Mancha, Galicia e Murcia) continúen tendo un acceso privilexiado aos fondos dispoñibles, a pesar de que o seu PIB per capita supere en 2014 o umbral do 75%.
n
nFontes comunitarias indicaron que Alemaña se opón á proposta a pesar de que os seus lander do Leste poderían beneficiarse. Berlín teme, segundo esas fontes, que a opinión pública interprete a nova categoría como unha recompensa para rexións que, presuntamente, non aproveitaron o potencial das axudas recibidas.
n
nPara España, a reforma non evitará que Asturias (agora en fase de saída do obxectivo prioritario) pase a integrarse no grupo de rexións máis desenvolvidas, cun previsible recorte de subsidios. Estremadura, pola súa banda, será xa a única comunidade española que, previsiblemente, figure entre as menos desenvolvidas de Europa, un grupo de 119 millóns de habitantes (case todos no Leste) para o que se reserva o 69% dos fondos. Para os 72 millóns de habitantes das 51 rexións en transición reservaranse 38.900 millóns (o 11,6%). O nivel de cofinanciamento comunitario nesas zonas será do 60% (é dicir, as autoridades locais deben achegar como mínimo o 40% restante do presuposto de cada proxecto), lonxe do 85% das rexións menos desenvolvidas pero un pouco máis favorable que o 50% das máis desenvolvidas.
n
nO departamento de Hahn considera que ese tratamento diferenciado permitirá a esas rexións seguir o seu proceso de converxencia. E evitarase, segundo Bruxelas, a aparente inxustiza de que comunidades autónomas como Galicia (89% do PIB medio) ou Andalucía (80%) reciban o mesmo trato presupostario que Londres, a rexión con maior renda per capita de toda a UE (343% da media).
n
n(Fonte: Cinco Días)

n