Bo ano no hipersector das TIC en Galicia, que medra ata sumar 24.400 empregos

No peor da pandemia, cando poucos sectores máis aló da distribución de alimentos poden presumir de xerar oportunidades laborais, o coñecido como hipersector do TIC -tecnoloxías da información e a comunicación- medrou en Galicia ao longo de 2020 por riba da media estatal e pechou o ano con 24.393 traballadores, tras un aumento do 0,2% fronte a 2019, segundo un informe do Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), entidade adscrita á Amtega.

Neste estudo reflíctese que o incremento do emprego concentrouse no sector TIC, que suma 19.343 traballadores e medrou en emprego un 1,9% no período 2019-2020, mentres que os 5050 empregos restantes corresponden ao sector vencellado aos contidos. A Coruña é a provincia con maior número de traballadores, pois ten case o 60% dos postos do total, mentres que o 28,1% se radican en Pontevedra.

Así mesmo, o informe tamén reflicte que dous terzos dos postos están ocupados por homes, o que evidencia unha brecha de xénero que é máis fonda no sector TIC, onde a porcentaxe de mulleres é do 30%. En contidos, a presenza feminina é maior, aínda que aínda 10 puntos por debaixo da igualdade.

As conclusións do estudo resaltan que en 2019 había 3830 empresas dedicadas a actividades directamente relacionadas co hipersector. No último ano, o número de sociedades e entidades relacionadas co mesmo aumentou un 4,5% mentres que a media estatal foi dun crecemento do 0,1%. Así, Galicia acumula un crecemento do 15% desde 2015 e mantense como a quinta comunidade en tecido empresarial TIC, só superada por Madrid, Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana.

PIB

En termos de achega á economía, o valor engadido bruto do hipersector medrou un 2,5% e representa xa o 2,8% do PIB da autonomía galega cunha facturación de 1744 millóns de euros. Desde 2015, o VEB aumentou un 20%. Ademais, a balanza comercial deixou en Galicia máis de 95 millóns de euros en exportacións no ano 2019 e importacións de case 136 millóns de euros. Neste sentido, a fabricación de equipos de telecomunicacións representa a metade do total do hipersector, con máis de 49 millóns en vendas ao exterior.

Fonte: El Correo Gallego