Bitcoin: ¿a revolución económica da era de Internet ou un experimento repleto de riscos?

'Creo en diñeiro honesto. Ouro, prata e Bitcoin'. O lema pode lerse nalgúns bares e en adhesivos que portan orgullosos investidores da cada vez máis popular moeda electrónica. Pero, ¿en que consiste Bitcoin? Trátase dunha divisa virtual, sen soporte físico en moedas ou billetes, que se pode adquirir por Internet e que serve para o que calquera outra: comprar ou investir para sacarlle rendemento.

n
n

nNaceu en 2008 de man duns desenvolvedores de identidade descoñecida e a súa particularidade é que non depende de ningunha autoridade política ou monetaria, como o Banco Central Europeo ou a Reserva Federal. Coa axuda do software libre, os seus creadores deseñaron un sistema que protexe e mantén ao día o almacenamento e distribución de moedas. Ademais, toda transacción pode levarse a cabo de usuario a usuario e de xeito totalmente confidencial. ¿Que pode comprar? De momento, as compras en bitcoins están lonxe de facelo sombra a outras divisas. A maioría de tendas que acaparan o comercio electrónico aínda non as aceptan, pero o número de empresas vai en aumento, comezando por bares ou hoteis e pasando por algunhas tendas minoritarias de roupa, por exemplo. Non obstante, a maioría de tendas que aceptan esta moeda seguen sendo empresas de servizos de Internet, tales como almacenamento de espazo web ou videoxogos.
n
nTras uns anos sen moitos cambios, máis e máis usuarios comezaron a confiar no futuro da divisa e á calor da crise de Chipre o seu valor chegou a multiplicarse por 20 ata superar globalmente os mil millóns de dólares ao cambio (767 millóns de euros). "Se tes diñeiro en Chipre e non o podes sacar, Bitcoin é unha solución anticorralitos", explica a El Huffington Post Jon Matonis, membro da Fundación Bitcoin, que presta apoio aos desenvolvedores da moeda. É posible investir na divisa, pero esta non ten máis regulación que o número de unidades, que ten un tope de 21 millóns, e un complexo proceso de cifrado para evitar fraudes, polo que na práctica é difícil o poñer cerco ningún.
n
n"Hai tres tipos de investidor. O primeiro é o usuario orixinal, que consegue bitcoins para comprar outras cousas ou as converte a outras divisas para operar en establecementos onde non se aceptan. Tamén están os especuladores, que compran Bitcoin unicamente para aproveitar a súa cotización nos mercados e sacar beneficio. Pouco a pouco empezan a aparecer investidores máis institucionalizados, con interese a longo prazo, e os primeiros fondos de investimento (ou hedge funds), como o creado en Malta por millonarios rusos", explica Matonis. Existen casas de cambio para comprar Bitcoins (a máis importante é Mtgox) e centos de establecementos, dende bares ata empresas de Internet, que aceptan xa esta divisa como pagamento como se fose calquera dos tradicionais.
n
n¿Que vantaxes ten Bitcoin? Tantas como desvantaxes. Ao non depender dos bancos centrais, non existe ningún tipo de intervención política sobre o seu valor, pero tampouco ninguén que controle a súa flutuación. Dende novembro, a moeda oscilou dende os 10 dólares (7,67 euros) de cotización ata superar os 200 dólares (153,4 euros) en abril. Chegou a alcanzar os 266 dólares e caer máis de 100 dólares en cuestión de horas, algo que espanta aos investidores tradicionais e é considerado normal polos seus creadores, que o ven como un efecto secundario do éxito. Calquera pode comprar bitcoins directamente, ou investir en fondos que xestionan bitcoins, e prescindir dos intermediarios tradicionais, como os bancos e as contas correntes, evitando o posible bloqueo de contas e reducindo os custos polas transaccións.
n
nEn palabras de Paul Krugman, divisa, "ao contrario que as transaccións con tarxetas de crédito, que deixan un rastro dixital, as transaccións con bitcoins están deseñadas para ser anónimas e non rastrexables. Cando transfires bitcoins a alguén, é coma se entregases unha bolsa de papel con billetes de 100 dólares nun canellón escuro".
n
nO BCE alerta
n
nUn informe do BCE publicado en outubro, antes de que se iniciase a burbulla de Bitcoin, asegura que esta e outras moedas virtuais "non formulan un risco para a estabilidade de prezos, xa que se acuña moeda de xeito estable". Traducido a Bitcoin, significa que o modelo ten normas claras sobre a aparición de novas pezas virtuais. Neste momento hai ao redor de 11 millóns en circulación e dende o seu nacemento fixouse un tope de 21 millóns.
n
nNo seu informe, o BCE tamén asegura que a aparición deste tipo de moedas virtuais está "rodeada dunha incerteza legal que podería constituír un reto para as autoridades públicas, xa que estes sistemas poden ser utilizados por criminais, defraudadores e persoas que lavan diñeiro para levar a cabo actividades ilegais". Volvendo ao canellón escuro de Krugman, "como cabía esperar, o principal uso que se dá ao bitcoin ata o momento, aparte de como branco da especulación, é para realizar as versións electrónicas deses intercambios nos canellóns escuros, xa que os bitcoins se cambian por estupefacientes e outros artigos ilegais".
n
nSegundo Matonis, ese é un risco inherente a unha moeda que non ten cor nin entra a xulgar o uso que se fai da súa rede, diseminada a través dun software en miles de ordenadores de todo o mundo. "Pero as divisas tradicionais, fortemente reguladas, xa se utilizan para todas esas actividades de xeito masivo, polo que primeiro deberían poñer en orde as súas propias moedas", asegura. "¿ Cal é o verdadeiro uso dos billetes de 500 euros?", pregúntase en relación á alta concentración deste papel en territorio español. "¿ Visto como afectou e afecta a política monetaria a España, ¿confía vostede máis nos políticos ou nas matemáticas?", engade.
n
nPolo momento, o BCE non considera a Bitcoin ou outras divisas virtuais como unha ameaza á orde monetaria establecida, pero "se o seu uso aumenta considerablemente, haberá incidentes que atraerán a cobertura mediática con consecuencias negativas para os bancos centrais", sinala o informe de Fráncfort. "Percibirase como que non están a facer o seu traballo", engade. Noutras palabras: as autoridades monetarias ven a Bitcoin como un fenómeno inocuo por pequeno, pero piden "facer un seguimento próximo" da súa expansión polos riscos que levará consigo un mercado sen regulación ningunha. Periodicamente diríxense ataques contra MTGox, a principal casa de cambio, que fan saltar todas as alarmas. A súa web permaneceu en varias ocasións caída durante un anaco e os investidores levaron as mans á cabeza.
n
nBitcoin contra Adam Smith
n
nPara a Bitcoin Foundation, as moedas virtuais son a verdadeira revolución pendente de Internet. "Cando a xente comece a recibir o seu salario en Bitcoin todo cambiará, acabarase coa lagoa da transacción", segundo Matonis. "Non necesitaremos un banco, será moi difícil taxar a renda e os impostos terán que centrarse no consumo" debido ao anonimato das transaccións, segundo el. O noso xeito de relacionarnos co diñeiro cambiará como o fixo coa cultura cando apareceu o peer to peer.
n
nKrugman aínda non o ten moi claro, sobre todo cando algúns investidores insisten en comparar a bitcoin co ouro. Adam Smith, un dos pais da economía moderna, xa rexeitou o modelo en 1776. O economista estadounidense destaca que para que o sistema funcione fai falta unha extensa rede de ordenadores desenvolvendo complexas operacións para autenticar as transaccións e manter o sistema en pé. É o que se coñece como a 'minería' de Bitcoin. Segundo el, "Smith escribiu dun xeito realmente elocuente sobre a parvada que é depender dunha divisa baseada no ouro ou a prata, xa que serve só a unha función simbólica, pero ademais consume recursos. Por iso sería interesante substituíla por unha moeda de papel", que se basee noutros criterios e nunha impresora capaz de poñer en funcionamento máis billetes segundo sexan necesarios.
n
nSmith asegurou que as reservas de ouro "son unha gran parte do capital do país, pero non producen nada para o país". As operacións bancarias, en cambio, "permiten ao país converter unha grande parte dese stock morto (ouro e prata) noutro activo e produtivo, que xera algo para o país,", segundo reseña Krugman no seu blog. Para o Nobel, confiar en Bitcoin é negar case tres séculos de historia bancaria, que coinciden cos tres séculos de maior desenvolvemento económico nunca visto.
n
n(Fonte: Huffingtonpost)

n