Bioga, o epicentro que marca o futuro da biotecnoloxía española desde Galicia

Até agora pensar en Galicia era, a nivel económico, pensar en agricultura, gandaría, pesca ou industria téxtil. Pero Bioga está a demostrar que, desde terras galegas, tamén se debuxa o futuro dun dos sectores máis importantes do noso país: a biotecnoloxía. Un sector que, segundo coinciden practicamente todos os analistas, está a protagonizar un dos maiores crecementos económicos do momento. Así, segundo a Asociación Española de Bioempresas en España (AseBio), o sector biotecnolóxico español medrou un 21% en 2019. De acordo cos datos correspondentes a 2020 da devandita asociación, a biotecnoloxía facturou un total de 11.914 millóns de euros no noso país, o que lle levou a representar, por primeira vez, o 1% do produto interior bruto (PIB) de España.

Potencial do que, gran parte, atópase representado dentro de Bioga. Nacida en 2010, esta asociación empresarial sen ánimo de lucro aglutina ás organizacións integradas na cadea de valor do sector biotecnolóxico que teñen a súa sede en Galicia. Tal e como explica Santiago Domínguez, membro da Xunta Directiva de Bioga e CEO de Mestrelab Research e Imspex Diagnostics, nestes anos o clúster non só logrou converterse nese punto de unión senón que ademais conseguiu incrementar de forma notable a actividade biotecnolóxica galega. “En Galicia a industria da biotecnoloxía consolidou un crecemento dun 10% anual nos últimos anos no referente a facturación das súas empresas, xeración de emprego e creación de novas “startups” vencelladas ao sector, o que nos situou como a segunda comunidade autónoma máis bioemprendedora de España”.

E é que, tan só en Galicia, segundo os datos de Bioga, en 2020, existían 130 empresas relacionadas co sector da biotecnoloxía, cun investimento superior aos 92 millóns de euros en I+D, unha facturación superior aos 412 millóns de euros e un total de 3960 empregos. Así, o obxectivo co que nacía Bioga, facer da biotecnoloxía unha ferramenta clave para o futuro de Galicia, parece máis que encamiñado. “Durante os últimos anos a biorrexión galega situouse como un dos ecosistemas máis dinámicos de España en canto á xeración de coñecemento, transferencia de tecnoloxía e creación de novas empresas”, afirma Santiago Domínguez.

Sector en crecemento

“A nivel económico, o sector biotecnolóxico é un dos sectores para os que máis crecemento se prevé, globalmente, nas vindeiras décadas, con impacto económico total previsto de máis de 5 trillóns de dólares americanos, segundo un estudo de McKinsey. E, o que é mesmo máis importante, e máis aló dos aspectos puramente económicos, a biotecnoloxía ten o potencial de ter un grande impacto sobre a calidade de vida e a lonxevidade das persoas. Ademais de axudarnos a resolver moitos dos grandes retos sociais aos que nos enfrontaremos en anos vindeiros (pandemias, quecemento global…)”, conclúe Santiago Domínguez.

Fonte: El Español