Autoconsumo: en 2012 os fogares poderán xerar e abastecerse da súa propia enerxía

Hoxe por hoxe, a normativa actual non permite consumir enerxía renovable producida no fogar, sempre e cando a vivenda, a empresa ou a industria non estea illada da rede. E, ademais, non compensa economicamente. Non obstante, en cuestión duns anos o autoconsumo resultará máis rendible que acudir ás compañías eléctricas, sobre todo cando o prezo da electricidade non deixa de subir e o custo de producir electricidade con renovables e a tarifa baixan.

n
n

 

n

Ante este panorama, o Ministerio de Industria ultima unha normativa que permitirá legalizar o autoconsumo renovable en cuestión de meses. Porque espera que a finais de xuño se publique un Decreto sobre a Conexión e no prazo máximo de seis meses un posterior Decreto sobre Autoconsumo. Aínda que tamén hai escépticos neste tema que pensan que non se culminará durante este Goberno.

n

 

n

Unha vez aprobado, ¿en que momento pagará a pena apostar polo autoconsumo e como hai que equipar o fogar para iso?

n

 

n

Previsiblemente, a futura normativa basearase no balance neto; é dicir, que por cada quilovatio hora que se verta á rede poderase consumir outro quilovatio de forma gratuíta e sen contraprestación.

n

 

n

¿Que sucede en vacacións?

n

 

n

De modo que se unha familia opta polo autoconsumo e se vai de vacacións un mes, a enerxía producida, pero non consumida, poderase verter á rede. Unha vez de volta, a familia poderá consumir da rede os mesmos quilovatios que xerou na súa ausencia de forma gratuíta. Así, durante un tempo non terá que pagar por acender a luz ás dez da noite, por exemplo. Ata aí, todo ben. De feito, de aprobarse así, é mellor do que gran parte do sector esperaba nun principio. A única dúbida é o prazo, así como en canto tempo se recortarán os trámites administrativos para facer as instalacións de menos de 100 quilovatios. Nun principio pénsase que será un ano, de modo que se unha familia se vai da súa casa, podrecía nun prazo dun ano consumir gratuitamente o total xerado polas súas instalacións limpas. Transcorrido ese tempo, todos eses «créditos eléctricos» perderíaos.

n

 

n

Respecto a cando sairá máis rendible optar polo autoconsumo que comprar a electricidade ás compañías eléctricas, a situación pode ser moi diversa. Nun principio, a paridade nas instalacións grandes fotovoltaicas (as dos teitos das naves industriais, por exemplo) alcanzaríase entre 2012 e 2013, data na que sairía rendible acollerse a este balance neto. Aínda que seguro que algunha que outra compañía vai nesta posibilidade a oportunidade de dar xa hoxe un plus verde á súa empresa.

n

 

n

Para os fogares, a paridade calcúlase que se alcanzará en 2016. Loxicamente, "esta alcanzarase antes ou despois segundo se incremente a demanda fotovoltaica. Se se fan moitas instalacións fotovoltaicas nos fogares, esa paridade chegaría antes", explica Javier García Breva, director de Enerxía de Arnaiz Consultores e presidente da Fundación Renovables. En calquera caso, será entón cando as familias poidan chegar mellor a fin de mes se producen e consumen a súa propia enerxía, en vez de comprárllela ás eléctricas. Para iso, ademais de ter unha instalación de entre 5 e 10 Kw no caso dunha vivenda unifamiliar, só terán que facerse cun contador eléctrico bidireccional.

n

 

n

Existe tamén outra opción para todos aqueles que seguen sendo un tanto escépticos á hora de investir en renovables. Solicitar á eléctrica que pague a instalación limpa e tela a xeito de aluguer coa compañía, que percibirá as ganancias durante determinado tempo.

n

 

n

Outra opción que se podería barallar (fóra xa as normativas que se están a ultimar) é producir enerxía na casa e almacenala en baterías. Non obstante, "hoxe esa opción resultaría cara. O prezo irá baixando a medida que as tecnoloxías de acumulación sexan máis competitivas", recoñece Breva, escéptico con que se logre facer todas as normativas antes de marzo de 2012.

n

 

n

¿Que sucede noutros países?

n

 

n

Este sistema de balance neto é moi similar ao doutros países. "Nuns 40 estados de EE.UU. teñen este balance neto de electricidade que alí o chaman crédito eléctrico", explica Tomás Díaz, da Asociación da Industria Fotovoltaica (ASIF). Xapón utiliza tamén un sistema de balance neto similar pero de ámbito municipal. Outros países que permiten o autoconsumo son Italia, Alemaña e Bélxica. "En Alemaña, por exemplo, págase unha prima inferior á convencional e co que aforras e a prima que che dan, sáeche rendible. En Italia abóase o dobre e non se paga polos que consumes. E en Bélxica o sistema é un tanto complicado, xa que aplican un sistema híbrido de primas e certificados verdes", engade Díaz.

n

 

n

Exemplos de autoconsumo polo tanto xa hai no noso ámbito. E aínda que hoxe non saia rendible, nuns anos a realidade será ben diferente para o consumidor.

n

 

n

(Fonte: La Razón)

n