Así logran as matemáticas predicir o éxito ou o fracaso dunha app

Investigadores da Universidade Politécnica de Valencia (UPV) desenvolveron un novo modelo matemático que predí o éxito ou fracaso que unha aplicación para dispositivos móbiles pode ter no mercado porque permite coñecer se será moi descargada polos usuarios.

O negocio de aplicacións móbiles é un mercado en constante crecemento, como demostra que en España hai 27,7 millóns de usuarios activos de app cunha media de 17,8 aplicacións instaladas no seu móbil intelixente e 11,4 na súa tablet, segundo o informe “ditrendia: Mobile en España e no mundo 2017”.

Nese contexto, para as empresas resulta cada vez máis importante saber canta xente descargará unha determinada aplicación no futuro e o modelo desenvolvido por investigadores do Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) da UPV -publicado pola revista Simulation- permite dar resposta a esta demanda e predicir o seu éxito ou fracaso.

O investigador da IMM Rafael Villanueva explica que este novo modelo matemático “permite coñecer con varios días ou semanas de antelación a evolución das descargas dunha app, a partir de diferentes parámetros obtidos de estudos sociolóxicos”.

“Para ser precisos, podemos predicir o comportamento dunha app no mercado mirando a súa evolución nos primeiros días da súa saída”, engade.

Entre os parámetros que entran en xogo no modelo atópanse o número de amigos que ten cada individuo, a probabilidade de convencer a outro de que se descargue certa aplicación ou o tipo de aplicación, entre outros.

A partir deles, os investigadores crearon un modelo de redes onde cada nodo representa unha persoa e as arestas, contactos que poden influír para que se descargue unha determinada aplicación.

“Usamos o noso modelo para predicir a evolución de diversas apps e observamos que as predicións melloran se, a medida que pasan os días, o modelo se realimenta con novas observacións”, destaca outro dos investigadores, Juan Carlos Cortés.

A predición realízase levando un seguimento do número de descargas da aplicación durante os primeiros días que está no mercado e con eses datos, o modelo permite facer unha predición fiable ata dúas semanas vista.

“A medida que temos novos datos de descargas incluímolos no modelo descartando os antigos, co que podemos ir actualizando e mellorando as nosas predicións constantemente”, apunta Villanueva.

Así, o traballo desenvolvido polos investigadores da UPV resulta especialmente interesante para expertos en márquetin e directores de estratexia de negocio porque “lles axudaría a coñecer con anticipación o impacto dunha app, así como a ter unha predición do seu valor futuro”.

“Desta forma pódese decidir con tempo a posibilidade de lanzar unha nova versión da app se o número de descargas, e polo tanto o interese por ela, descende”, afirma Juan Alegre.

O investigador conclúe que tamén se pode aplicar para determinar a rendibilidade nun plan de empresa de apps xa que o modelo “pode estimar a evolución da aplicación co tempo”.

(Fonte: EFE)