Así está a cambiar os hábitos de consumo a era dos smartphones e as tabletas

Os smartphones e as tabletas deron un xiro radical aos hábitos de consumo dos usuarios. E non só porque o m-commerce cada vez sexa máis importante dentro do sector, senón porque cambiaron os produtos de produtos de compra.

n
n

nAsí o asegura a Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT), que dá os seus argumentos para demostrar esta teoría. "Segundo os datos de Nielsen, o 60% dos propietarios de smartphones en Estados Unidos usárono nalgunha compra. Ademais, IBM calculou que cerca dun 20% das compras polo miúdo online realízanse xa a través dun dispositivo móbil".
n
nSe botamos a vista atrás ata o ano 2010, obsérvase o forte crecemento que experimentou este hábito de consumo. E é que, hai apenas quince meses, a cifra representaba un 8,4% do total, o que significa que subiu nada menos que un 138% dende entón.
n
nPero aínda hai máis. Todo apunta a que esta tendencia está lonxe de ser unha moda pasaxeira e que, nos próximos anos, irá consolidándose no sector.
n
nSegundo a firma independente Forrester, os ingresos do comercio móbil multiplicaranse por tres veces ata 2016. En 2011, sen ir máis lonxe, facturou 6000 millóns de dólares en Estados Unidos, unha cifra que podería elevarse a 10.000 millóns neste exercicio e alcanzar os 31.000 millóns dentro de catro anos.
n
nMáis comida e roupa, menos politóns
n
nOutro dos grandes cambios que se está a producir nos hábitos de consumo é que a compra de bens físicos estanse a facer máis populares que os produtos virtuais ou dixitais.
n
n¿Que significa isto? Basicamente que, nos carros da compra móbiles, cada vez é máis frecuente atopar comida, libros ou roupa, en vez de aplicacións, xogos ou os famosos politóns.
n
nAsí o demostra un estudo de Javelin Strategy Research, que sinala que, nos últimos dous anos, a compra de bens físicos se disparou case un 200%. Pasou de supoñer un 14% do total en 2009 pasou a representar un 41% en 2011.
n
nEn cambio, a música representou un 35% (fronte ao 27% de 2009), as aplicacións un 34% (dende o 25% anterior), os xogos un 31% (fronte ao 40% de dous anos antes), os politóns un 24% (dende o 51% de 2009), mentres que os vídeos e as fotos representaron o 34% (fronte ao 21% anterior).
n
nNon obstante, o estudo da CMT tamén sinala que os ordenadores seguen sendo a principal ferramenta dos usuarios para realizar compras. Polo menos, no que se refire a produtos electrónicos, libros, xoguetes, roupa e viaxes. En cambio, os equipos están empatados coas tabletas cando a compra está relacionada coas xoias, pero, se falamos de consumo de música, o número un son os móbiles.
n
n(Fonte: ABC)

n