Asfalto de estrada creado con residuos plásticos

O Instituto Tecnolóxico do Plástico (AIMPLAS) inicia, xunto á Universidade de Cantabria, Accionan Infraestruturas e Vías-M Estradas Madrid, un proxecto destinado a desenvolver asfalto de caucho proveniente de pneumáticos usados.

n
n

nO proxecto, denominado Polymix, ten un obxectivo claro: reducir o número de residuos dos vertedoiros e diminuír o seu impacto ambiental das estradas. Os materiais que se van utilizar para elaborar este asfalto serán subprodutos do reciclado de plásticos, materiais que pola súa baixa calidade, non poden reutilizarse e se levan aos vertedoiros para que se destrúan.
n
nCon este programa, espera demostrar o beneficio económico que leva consigo o uso de residuos ao reducirse o custo asociado á produción do asfalto. A proba desta novidosa mestura asfáltica aplicarase por primeira vez na estrada M-404 da Comunidade de Madrid.
n
nA utilización deste tipo de materiais no asfalto ten un gran potencial, xa que só en España se producen anualmente uns 45 millóns de toneladas de mesturas asfálticas e en Europa, a cifra é duns 300 millóns de toneladas. Asumindo unha penetración de mercado do 5%, o proxecto permitirá a reciclaxe de máis de 22.500 toneladas de residuos de plástico e 11.250 toneladas de pneumáticos usados.
n
nNo proxecto tamén se establecerán e difundirán as directrices técnicas e ambientais que fará posible a transferencia destes primeiros resultados ás diferentes construcións de estrada.
n
n(Fonte: Spain Technology)

n