As TIC poden chegar a mitigar o 15% das emisións

Das aproximadamente 1,5 xigatoneladas de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) das que a industria da tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC) é directa ou indirectamente responsable na actualidade, ao redor dun terzo son emisións de alcance 1 e 2 (propias). O resto, ao redor de 1 xigatonelada, ou entre o 65% e o 75% do total da industria, componse de emisións de alcance 3, que inclúen as emisións ascendentes emitidas polas empresas ás que a industria compra bens e servizos e as emisións posteriores xeradas polos clientes de TIC.

As TIC teñen un papel clave no desenvolvemento de servizos que permitan a outras industrias aumentar a eficiencia e reducir o seu propio consumo de enerxía e, por tanto, as súas propias emisións. O gran premio é un cuarto alcance de emisións, un total de aproximadamente 10 xigatoneladas de gases de efecto invernadoiro, ou o 15% do total mundial de 63 xigatoneladas que se espera que se emitan até 2030, segundo How Tech and Telecom Can Create a Triple Win in Green, de Boston Consulting Group.

Innovacións

¿Cómo? Grazas a innovacións en áreas como Internet das cousas (IoT), celular 5G, intelixencia artificial (IA) e análise de big data, ao permitir aos clientes reducir as emisións a través dos produtos e servizos que vende a industria, non só os sistemas de información e análises ofrecidas polas empresas de tecnoloxía, senón tamén os de conectividadw e os dixitais asociados proporcionados polo sector das telecomunicacións.

As TIC significarán un consumo de enerxía moito menor e, por tanto, reducións de emisións de polo menos 2 xigatoneladas anuais até 2030, segundo a Iniciativa Global de Sustentabilidade Habilitadora (GeSI).

Fonte: Expansión