As TIC, ferramentas de impulso do emprego para os vindeiros anos

A demanda de servizos relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) segue en aumento nun mercado cada vez máis dixitalizado e que require de traballadores que coñezan o funcionamento das novas ferramentas ofimáticas. Segundo o barómetro mensual “Tic Monitor”, elaborado pola empresa de análise Vass e o centro de predición económica Ceprede, a demanda de talento especializado medra de forma interanual un +5%, marcando o mellor rexistro da serie histórica. A pesar dos axustes de persoal dalgunhas empresas, nunca houbo tantas persoas contratadas no sector de servizos dixitais como na actualidade.

A tendencia para xerar emprego e crecemento das empresas do sector de servizos TIC mantén un ton positivo, e mellora o seu indicador de actividade cun incremento de 51,7 puntos. Tres de cada catro compañías do sector de servizos dixitais esperan un incremento da súa facturación até o mes de novembro, e as expectativas son mellores das que mostra a media do sector na Unión Europea, onde o indicador marca un nivel de +28.

Tamén o indicador de contratación laboral a curto prazo sobe desde os +17,9 puntos da anterior entrega aos +50,4 nunha escala de +/-100. É dicir, o 75,2% das empresas confía nunha creación de emprego neto. Por primeira vez en catro meses, o indicador español supera á media comunitaria.

A pesar desta situación favorable, o sector enfróntase a unha posible falta de profesionais preparados para interactuar nun mundo dixital. Nun escenario tan dinámico como o das novas tecnoloxías, a inxección de case 27.000 millóns de euros que desde a esfera pública apoiará a transformación dixital da economía, pode facer aflorar serias deficiencias estruturais, como a falta de formación ou preparación práctica no sector dixital. Desta maneira, cada vez é máis importante unha formación profesional orientada ao sector da informática, as comunicacións e  o acceso ás redes dixitais para poder optar a un mercado laboral dixitalizado e intercomunicado.

Salvo que as novas actuacións substitúan á actividade de investimento e modernización xa en marcha, desenvolver o conxunto dos proxectos baixo o paraugas dos fondos de recuperación pode requirir do concurso de 135.000 novos especialistas en tecnoloxía e comunicación, unha cantidade de profesionais que a día de hoxe non existen no mercado.

Fonte: Atlántico Diario