As spin-off universitarias son as máis produtivas

Investigadores do Departamento de Empresa da UAB e da Universidade de Birmingham analizaron a produtividade das empresas de base tecnolóxica españolas, co fin de comparar as características das spin-off universitarias coas do resto.

O traballo, publicado na revista Technovation polos investigadores Pere Ortín Ángel e Ferran Vendrell Herrero, recolle datos financeiros de dúas mostras comparables de empresas fundadas entre 1994 e 2005. Unha mostra fai referencia a 104 spin-offs universitarias e a outra está composta por 73 empresas de base tecnolóxica non universitarias.

O estudo comparou a denominada produtividade total dos factores destas dúas mostras de empresas. Segundo o estudo, nas spin-off universitarias esta produtividade é, en media, inferior no ano de fundación das empresas. Non obstante, os datos mostran que despois de dous ou tres anos a devandita produtividade se iguala e a partir do quinto ano de vida a produtividade total dos factores é superior nas spin-off universitarias.

A produtividade total dos factores é un termo técnico que os economistas utilizan para referirse á maior produción que sistematicamente obteñen algunhas empresas con respecto ás súas competidoras aínda que utilicen os mesmos niveis de factores produtivos (recursos como o traballo ou o capital). Dentro da literatura de xestión, o termo máis utilizado para referirse ás devanditas diferenzas é o de capacidade. De feito, adóitase distinguir entre capacidades substantivas, as que se posúen nun momento concreto, e capacidades dinámicas, aquelas que permiten aumentar as capacidades substantivas ao longo do tempo.

Resultados económicos

Estudos previos centrábanse nos primeiros anos de vida das spin-off universitarias e argumentaban que os seus peores resultados económicos se debían ás diferenzas nas capacidades comerciais e de xestión dos seus fundadores. O traballo é un dos primeiros en medir as diferenzas nas capacidades dinámicas deste tipo de empresas. Os resultados mostran que, no caso das spin-off universitarias, estas capacidades dinámicas son superiores.

O motivo desta superioridade na produtividade das empresas universitarias, segundo se desprende do estudo, podería ser o feito de que os emprendedores académicos teñen unha maior capacidade de aprendizaxe. Segundo o investigador do Departamento de Empresa da UAB, Pere Ortín, “unha das transferencias que a Universidade podería facer á xestión empresarial é dotala dos instrumentos que o mundo académico desenvolve para aprender, como os estatísticos, os experimentais, ou o tratamento de datos, e polo tanto sistematizar e mellorar os procesos de aprendizaxe no ámbito empresarial”.

(Fonte: SINC)