As renovables afiánzanse en Galicia como investimento a mimar cos fondos covid

En Galicia hai na actualidade ao redor de oito mil megawatts (MW) de potencia en enerxías renovables instalados. A eólica é líder, con ao redor de 3.800 MW e cento oitenta parques, seguida da hidráulica, con 3.434 MW, outros 322 de minihidráulica e un centenar máis de megas en biomasa e biogás. É así porque o territorio galego conta con grandes vantaxes e un potencial inmenso para todo o verde, enerxías incluídas.

Por iso agora que van chegar da UE 144.000 millóns de euros en fondos para contribuír a paliar o impacto da pandemia, dos cales preto de 50.000 irán ao plan de enerxía e clima, tanto desde a Asociación Eólica de Galicia (EGA), como por parte dun experto no novo green deal ou pacto pola sustentabilidade que chega desde Europa, como o divulgador e profesor universitario Pedro Fresco, sitúase á comunidade en posición privilexiada para aproveitar o maná comunitario.

Desde EGA certifican que a asociación “traballa coordinadamente coa Xunta e as empresas para presentar ante Europa un plan postcovid moi serio, con proxectos inspeccionados e controlados”. En ámbitos como a repotenciación recoñecen que se conta co parque de aeroxeradores eólico máis antigo de España, con medias de idade duns quince anos, e aínda que amortizados e en perfecto mantemento, con incentivos polo medio se se abren á súa modernización, en busca dunha maior eficiencia enerxética, pois suporía revalorizar as mellores zonas de aproveitamento do vento na comunidade.

Fresco coincide. “Galicia ten a eólica máis envellecida de España, pois tres cuartas partes dos parques teñen máis de 15 anos e parte deles xa superaron os 20 anos, que é a súa vida útil teórica, aínda que poden funcionar moitos máis”. Os que datan de finais dos 90 “teñen un factor de carga medio do 25 %, os instalados a final da década de 2000 chegan ao 35 % e os instalados en 2017 ao 45 %”.

Estes datos, que recolle no seu último libro, El nuevo orden verde: cómo la transición energética cambiará el mundo (Barlin Libros) non son unha tontería: “Pasar dun 25 a un 45, coa mesma potencia instalada, representa case duplicar a enerxía xerada por MW instalado, e iso, obviamente, é un recurso que non se debe desperdiciar”, alega.

O experto sabe que “ter un parque eólico cos 20 anos cumpridos é economicamente moi rendible”, pois amortizado e só cos custos de operación e mantemento son moi rendibles. Con todo, “repotencialos prestaría un gran servizo ao mix eléctrico do país e á descarbonización, podendo xerar moito máis sen ocupar máis terreo”. Por iso cre que incentivos como os que propón a Asociación Empresarial Eólica (AEE), onde está representada EGA -e que ascendería a 50.000 € por megawatt repotenciado- supoñen un baixo investimento fronte ao beneficio, e insta a reciclar as antigas máquinas noutros países.

Fonte: El Correo Gallego