As pemes poderán contratar 15.000 expertos dixitais a costa das axudas da UE

Fortalecer as pemes, columna vertebral do tecido produtivo español, é un dos obxectivos prioritarios do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia remitido polo Goberno a Bruxelas. O documento revela que o Executivo reservou 5000 millóns de euros das axudas europeas a dixitalizar, internacionalizar e elevar o tamaño das pequenas e medianas empresas españolas que, entre outras cousas, poderán utilizar fondos europeos para contratar expertos en tecnoloxía que actualicen os seus modelos de negocio.

“O peso das pemes é maior en España que no conxunto da UE, situándose a súa contribución ao emprego e ao valor engadido bruto empresarial cinco puntos porcentuais por enriba das respectivas medias europeas”, xustifica o Goberno no plan remitido á Comisión Europea, no que detalla que tamén son máis pequenas que a media comunitaria. En concreto, a empresa media española ten 4,4 empregados, fronte aos 5,9 da UE, ou aos 11,8 en Alemaña. A peche de 2020 había en España 2.884.099 empresas, das que só o 0,16 % se consideran grandes compañías e só o 0,99 % conta con máis de 50 empregados, mentres que o 99,84 % de firmas son pemes, o 93,88 % con menos de 10 empregados e máis da metade non contan con asalariados.

Un universo de microempresas, por tanto, que sofren problemas conxénitos de acceso a financiamento; capacidade de crecemento e innovación; aproveitamento de economías de escala; e acceso ao mercado exterior, sinala o Goberno. Para mellorar a súa situación, o Executivo deseñou un plan de choque dotado con 4918 millóns dos que 4894 corren a conta das subvencións europeas. Do total, 927 millóns utilizaranse xa este ano, 2.167,9 en 2022 e os 1.822,8 restantes en 2023.

O 71,7 % dos recursos destinaranse á dixitalización e mellora da innovación das pemes; outro 10,2 % a impulsar o seu crecemento; un 7,5 % a incentivar o emprendemento; un 6,5 % a apoiar ao comercio; e un 4,1 % a facilitar a súa internacionalización.

O plan de dixitalización, o máis ambicioso, inclúe o denominado “Programa Axentes do Cambio”, dotado de 300 millóns de euros cos que se “subvencionará ás pequenas e medianas empresas os custos da incorporación dun profesional en transformación dixital” durante un período dun ano e por unha contía de até 20.000 euros por empresa, contrato e exercicio, segundo detallou á Comisión Europea. “O programa ten por obxectivo apoiar polo menos a 15.000 pequenas e medianas empresas”, de entre 10 a 249 empregados, o que se traducirá noutros tantos contratos de profesionais do ámbito dixital que axuden a estas pemes a transformar os seus modelos de negocio.

O groso do orzamento, 3028 millóns, destinarase ao “Programa Dixital Tookit”, que subvencionará servizos dixitais básicos a pemes de até 49 empregados, incluíndo a “presenza en Internet, venda electrónica, oficina na nube, posto de traballo dixital, dixitalización de procesos básicos, xestión de clientes, mercadotecnia dixital, ciberseguridade”, entre outras partidas.

Fonte: Cinco Días