As melloras tecnolóxicas poden reducir a demanda enerxética nun 40%

n

n

As melloras tecnolóxicas poden reducir a demanda española de enerxía nun 40% a custos moi reducidos ou nulos, segundo as conclusións do informe anual de Economics for Energy, presentado na Comisión Nacional de Enerxía.

n


n

 

n

n

Os resultados indican que é posible reducir máis dun 25% a demanda de enerxía a 2030 simplemente coa implantación das medidas xa previstas, cunha redución adicional de entre un 15 e un 20% adicional con medidas máis agresivas, tanto políticas como de desenvolvemento tecnolóxico

n

 

n

O documento deste centro de investigación constituído en 2010 por universidades, empresas e administración pública, invita a unha reflexión sobre o papel das distintas medidas de apoio, indicando que pode ser necesario reformularse o marco actual baseado en subvencións.

n

 

n

Trátase do segundo informe anual presentado pola entidade, que na súa edición de 2010 concluía que equiparar a intensidade enerxética española á media da UE dos 15 suporía un aforro de entre o 1,5% e o 3,5% do PIB estatal (en función do prezo do barril do petróleo).

n

 

n

O informe é o resultado dunha estimación dos potenciais e dos custos de redución da demanda de enerxía, algo que non se realizara ata o momento desta forma en España.

n

 

n

Segundo os directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira e Pedro Linares, esta información é especialmente útil e necesaria para o correcto deseño e avaliación de políticas de aforro e eficiencia enerxética, prioritarias na busca de maior seguridade enerxética, menos emisións e máis aforros económicos.

n

 

n

Os resultados mostran que para 2030 a demanda pode estabilizarse preto dos niveis de 2010, o que suporía unha redución dun 26% respecto á demanda previsible en ausencia do cambio tecnolóxico.

n

 

n

Recomendacións

n

 

n

O documento avanza que deixar os cambios a mercé do mercado non resultaría tan efectivo, mesmo nun escenario de avance tecnolóxico, se o custo da enerxía é baixo, ademais é necesario reiterar a importancia de que os prezos da enerxía recollan todos os custos para dar o sinal correcto ao aforro enerxético.

n

 

n

As recomendacións do texto en relación á optimización destas políticas de cara ao futuro céntranse en asegurar unha maior penetración das enerxías renovables no sector eléctrico; reducir os consumos nos vehículos potenciando os híbridos pero tamén mellorando os convencionais; ou favorecer o cambio modal cara ao ferrocarril.

n

Durante a presentación do documento, Linares recalcou a necesidade de establecer unha "política específica" para cada unha das medidas de aforro que se queiran implantar porque, na súa opinión, "non hai medidas comúns" no ámbito da enerxía.

n

 

n

Neste sentido, apunta entre outras consideracións, que as subvencións xeralistas ao investimento, non resultan especialmente axeitadas porque só melloran a rendibilidade económica (xa satisfactoria de por si en moitas das medidas) sen resolver os problemas de custos ocultos, os altos custos de transacción ou as barreiras non económicas.

n

 

n

A fiscalidade, aínda que si dá sinais axeitados no longo prazo e polo tanto corrixe o efecto sobre o prezo da enerxía, tampouco permite solucionar o problema, conclúen os autores.

n

 

n

(Fonte: Expansión)

n

n

n

 

n