As empresas piden máis incentivos fiscais para seguir investindo en I+D

O gasto en I+D é unha das principais vítimas dos recortes presupostarios para reducir o déficit. O primeiro avance dos datos do exercicio pasado sinala que esa partida caería un 4,1% anual ata os 13.989 millóns, por debaixo do rexistrado en 2008.

n
n

nA evolución dos fondos públicos e privados foi á baixa, aínda que o descenso foi especialmente significativo no caso das empresas. Estas gastaron 5.932 millóns en actividades ligadas a innovación e desenvolvemento, o que representa o terceiro ano de descenso dunha partida que volveu aos niveis de 2007.
n
n¿Por que se produciu ese descenso? En primeiro lugar, a prolongación da crise económica obrigou as empresas a recortar os fondos en todas as partidas, incluídas as ligadas á I+D. As empresas, non obstante, cren que deberían contar cun marco fiscal máis vantaxoso, que se adaptará á actual situación. Así o reflicten no informe que a consultora F. Iniciativas realizou para o Ministerio de Economía e Competitividade, no que esixen un novo marco.
n
n"Malia que as compañías recoñecen que é un sistema potente e funcionou moi ben, non evolucionou co ámbito económico, polo que precisa dunha revisión e adaptación que permita un mellor uso por parte das empresas,", recalca María Corominas, directora xeral da consultora. Para a elaboración do estudo consultouse a 523 empresas, das que un 78% tiña máis de 250 traballadores. Dous de cada tres recoñece que utiliza a vía da dedución fiscal por gasto en I+D, pero o resto non o fai, na súa gran maioría, por atoparse en perdas.
n
nPor iso, propoñen no estudo a busca de alternativas no caso de que o gasto realizado non teña retorno fiscal a curto prazo. Así, poñen como exemplo o que se aplica en Irlanda, onde o pagamento dos investimentos se pode realizar en varios prazos. "As empresas poden facer líquidos eses importes porque poden ir a unha entidade financeira e coa garantía desas deducións conseguir un empréstito", recalca Corominas.
n
nForte atraso nos informes motivados
n
nAs empresas consultadas avalan os informes motivados como a ferramenta que máis seguridade xurídica lles outorga á hora de deducirse os gastos que realizan en I+D. Este instrumento, creado en 2004, permite que o Ministerio de Economía elabore un informe avalando que a compañía cumpre cos requisitos técnicos e científicos para poder aplicarse bonificacións fiscais.
n
nEste estudo ten carácter vinculante coa Axencia Tributaria, polo que non require dunha revisión posterior. A lei establece que non deben pasar máis de tres meses dende que unha empresa pida o informe ata que llo elabore o Ministerio de Economía.
n
nNada máis lonxe da realidade. As compañías que pediron informes motivados durante o pasado exercicio aínda non os recibiron e algunhas denuncian que o atraso nalgúns casos pode chegar a superar o ano.
n
n(Fonte: Expansión)
n

n