As empresas innovadoras ou de base tecnolóxica xa poden presentar a súa oferta a investidores de capital risco do Programa Innvierte

O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) abriu a través da súa páxina web a presentación de solicitudes de empresas innovadoras ou de base tecnolóxica que busquen investidores de capital risco que participen no Programa Innvierte.

n
n

Tras recibir a solicitude, o CDTI analizará o proxecto presentado, tendo como referentes o seu contido tecnolóxico ou o seu carácter innovador, a coherencia global da proposta e a súa adecuación á estratexia de Innvierte. Se a empresa é cualificada positivamente e existen investidores interesados na súa área de actividade, trasladaráselles a devandita información para poder concretar acordos.

As entidades destinatarias son as pemes españolas, en etapas temperás, de base tecnolóxica ou innovadora e que presenten un alto potencial de retorno. Os importes de cada investimento serán, con carácter xeral, superiores a 500.000 euros e non excederán os 2.500.000 de euros por compañía ao longo dun período de 12 meses.

As solicitudes presentaranse a través da páxina do CDTI, cumprindo a solicitude mediante o formulario electrónico; e incluirase o plan de negocio empresarial e a declaración de conformidade para que a información sexa facilitada aos investidores.

Máis información picando aquí.

(Fonte: Innovamás e CDTI)

n