As empresas españolas avanzan na innovación de TI

En Europa, as organizacións nacionais son as que máis tempo dedican á innovación (12%), esperando implementar procesos de desenvolvemento e operacións en dous anos.

Nun ámbito profesional cada vez máis complexo, os departamentos de TI nas empresas xogan un papel clave para a innovación, que debe traducirse na diferenciación das organizacións no mercado e o éxito comercial.

Un informe elaborado pola consultora Vanson Bourne analizou o estado da innovación TI en 6 países europeos. Tras entrevistar a 900 responsables tecnolóxicos de Alemaña, Benelux, España, Francia, Portugal e Reino Unido, a principal conclusión é que en toda Europa os departamentos de TI se ven obrigados a manter o seu papel tradicional de administrar e resolver incidencias ao mesmo tempo que deben fomentar a innovación na empresa.

O estudo afonda ademais nas aplicacións e a relación que as compañías manteñen cos seus provedores de servizos TI, concluíndo que para 2020 se desenvolverán un 30% menos de aplicacións ‘in house’.

O informe pon de manifesto que o 84% das empresas europeas espera un cambio radical no seu TI nos próximos dous anos, a pesar de que o 64% non ten aínda implementar un programa de innovación.

O ano pasado, o 75% das organizacións aumentou os seus presupostos de TI e as empresas españolas foron as que máis tempo dedican á innovación (un 12%). Segundo o estudo, 8 de cada 10 empresas españolas espera implementar procesos DevOps en dous anos.

Por outro lado, o 61% dos responsables de TI considera a flexibilidade para deseñar solucións o atributo máis útil dun provedor.

(Fonte: Silicon News)