As 20 maiores empresas de Ourense facturaron 2643 millóns no primeiro ano da pandemia

A macroeconomía indica que Ourense, a provincia coa taxa de actividade máis baixa de España e un grave problema de despoboamento e envellecemento -unha idade media de 51 anos e 40.000 habitantes menos no que vai de século- está no vagón de cola en Galicia en parámetros como o número de empresas, os ingresos de explotación e o valor engadido xerado, é dicir, a riqueza. Pero nalgúns sectores é referente, como o agroalimentario, o téxtil ou o da lousa, e un grupo de compañías apontoan o sistema produtivo.

A irrupción da pandemia, en 2020, asestou un duro golpe á economía, porque a crise sanitaria inicial tivo unha importante repercusión a nivel socioeconómico. Instrumentos como os ERTE lograron mitigar o impacto no mercado laboral. Dous anos máis tarde de que estalase a emerxencia sanitaria, a base de datos Ardán, do Consorcio da Zona Franca de Vigo, arroxa unha lectura daquel exercicio difícil. As vinte empresas con maior facturación da provincia sumaron 2643 millóns no primeiro ano da pandemia.

Case a metade desta cifra de negocio foi xerada por Coren, a principal cooperativa agroalimentaria cárnica de España, integrada por máis de 7000 familias, entre socios e traballadores. A matriz do grupo xerou 560 millóns de euros en 2020. Galega de Alimentación (Galsa), a sociedade que comercializa a gama de produtos avícolas ás diferentes canles de distribución, facturou 278,78 millóns, mentres que Coren Agroindustrial xerou 256,64 millóns. Subministracións Coren facturou 35,87, e o volume de Coren Grill foi de 9,38. En total, a cifra de negocio do grupo agroalimentario alcanzou case os 1141 millóns de euros en 2020, só coas súas sedes ourensás.

Por nivel de facturación, o resto de empresas máis relevantes con sede na provincia de Ourense  son Sociedade Téxtil Lonia -290,78 millóns de euros xerados no exercicio de 2020-, Aceites Abril -198,4 millóns de euros-, a sociedade principal da construtora Copasa -195 millóns-, a fábrica de pezas CIE Galfor -153,24 millóns-, o Grupo Cuevas -94,99 millóns-, Adolfo Domínguez -87,31- e a louseira Cupa, con 85,47 millóns máis 13,66 da súa división de enxeñaría, arquitectura e análises técnicas.

Segundo a base de datos Ardán relativa ao exercicio de 2020, na provincia de Ourense hai un total de 21 compañías que superaron os 30 millóns anuais de facturación. Entre elas, ademais das xa mencionadas, aparecen mercantís como a construtora Extraco -68,76 millóns-, a fábrica de compoñentes de enerxía eólica GRI Towers Galicia -68,57 millóns-, Megatech -40,92 millóns-, ou Roberto Verino, que facturou 30,39 millóns en 2020.

Fonte: Faro de Vigo