Acender a tele ou a calefacción coa mirada: o novo sistema capaz de interactuar con máquinas

Cambiar o enfoque dunha cámara de videovixilancia cun só xesto, acender o televisor tamén deste xeito ou poñer en marcha a calefacción nunha casa é o que logrou un equipo de enxeñeiros de Madrid, que desenvolveu un sistema de recoñecemento xestual capaz de funcionar en tempo real.

A descrición deste sistema -aínda en fase de investigación- publícase na revista Plos One, nun artigo que está liderado por investigadores da Universidade Politécnica de Madrid (UPM). Tomás Mantecón -primeiro autor do artigo- e Narciso García, coordinador do grupo, explicaron que se trata dun “demostrador tecnolóxico” que mellora a interacción entre persoas e máquinas.

O sistema está inspirado en “Leap Motion”, un dispositivo xa no mercado capaz de rexistrar os movementos das mans dos usuarios e executar distintas accións -sen usar o tacto- nun ordenador a xeito de rato, como debuxar ou cambiar de aplicación. Isto conségueo creando mapas de profundidade, é dicir, medindo a distancia á que está o obxecto, neste caso a man.

O que fixo o equipo do Grupo de Tratamento de Imaxes da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación da UPM é o desenvolvemento dun sistema coa creación dun “vocabulario de xestos” que aumenta o número e a complexidade de interaccións posibles entre humano e máquina.

Grazas a esta base de datos, o sistema de recoñecemento pódese utilizar nun ámbito máis profesional para a interacción con robots, ordenadores, en ámbitos de realidade virtual ou realidade aumentada, así como en ámbitos de domótica para permitir unha interacción cos diversos dispositivos dun fogar conectado.

A UPM explica que esta tecnoloxía está especialmente pensada para o seu uso no intercambio home-máquina xa que o citado sensor é pequeno e está deseñado para funcionar tanto sobre unha mesa para a interacción nun ámbito máis convencional, así como en ámbitos de realidade virtual inmersiva con visualización mediante lentes.

Usa ademais tecnoloxía de infravermellos para reducir a información do fondo que non é relevante para o recoñecemento xestual.

Con todo isto, o novo sistema agora desenvolvido preséntase como unha tecnoloxía capaz de distinguir entre distintos xestos tanto estáticos como dinámicos nun tempo duns milisegundos. Este rápido proceso de recoñecemento permite que o tempo que transcorre entre a realización do xesto e a resposta do sistema sexa suficientemente baixa para obter unha boa sensación no proceso de interacción, afirman os autores deste estudo.

(Fonte: 20 minutos)