Aberta ata o 1 de febreiro a convocatoria para impulsar a creación de Hubs de innovación dixital en Galicia

A Xunta de Galicia é a primeira administración española en lanzar unha convocatoria pública para impulsar a creación de Hubs de innovación dixital. Trátase dunha nova ferramenta contemplada na Iniciativa Europea de Dixitalización Industrial para lograr que a innovación dixital chegue ás empresas.

Os Hubs permitirán aliñar, de xeito eficiente, o coñecemento coas necesidades do tecido empresarial e os mercados facilitando, á súa vez, que a industria e as pemes poidan incorporar e integrar na súa estratexia de negocio diferentes servizos de innovación e tecnoloxías.

No caso do modelo galego, as bases da convocatoria, de concorrencia competitiva, contemplan como requisitos mínimos que as agrupacións que os promovan conten cunha entidade representante da oferta, outra da demanda e outra da transferencia, e que algunha empresa tractora forme parte desta alianza.

A iniciativa que se presente deberá estar orientada, como mínimo, a dúas cadeas de valor para Galicia no marco da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) e contemplar a I+D de tecnoloxías de tipo disruptivo cun importante potencial para a industria galega. Ademais, aínda que o seu ámbito de actuación será autonómico, búscase a súa operatividade nun contexto interrexional de cooperación e que o traballo desenvolvido teña impacto, polo tanto, na rede europea de hubs, coa finalidade de que a economía galega poida gañar tamaño e presenza no ámbito europeo.

As solicitudes poderán presentarse por calquera das entidades promotoras do Hub ata o 1 de febreiro. A valoración realizarase baseándose en criterios relacionados coa visión estratéxica, a proposta operativa e a capacidade técnica tendo sempre presente a súa contribución no avance da RIS3.

Máis información.

(Fonte: Gain)