A Xunta prevé a creación de 4500 novos empregos no sector TIC en cinco anos

A Unión Europea debuxa un porvir dixital e Galicia non quere quedar atrás. A Xunta concibe a especialización tecnolóxica e o impulso ao talento dixital como “un dos alicerces” sobre os que pivota nese ámbito o futuro da comunidade. Por iso é polo que unha das súas preocupacións é “formar a un maior número de especialistas dixitais”, a través da promoción das vocacións científico-tecnolóxicas, e “crear unha contorna adecuada” para que poidan desenvolver a súa traxectoria profesional en Galicia.

Oportunidades de emprego, de entrada, non lles faltarán, porque se a Comisión Europea advirte que “centos de miles de empregos non están a ser cubertos en Europa por falta de candidatos con perfís dixitais adecuados”, en Galicia o Goberno autonómico detecta así mesmo unha “brecha crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital”. Apúntao o que tres de cada catro empresas do sector TIC -que inclúe desde fabricación de compoñentes electrónicos a telecomunicacións, pasando por computadores e a súa reparación a consultorías e portais web- se queixen de dificultades para cubrir os perfís dixitais que precisan, pero, ademais, e en concreto, un estudo elaborado pola Administración estima que en cinco anos poidan crearse 4500 novos empregos neste tipo de compañías.

É unha das conclusións dun informe sobre o “Talento dixital” do Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia (Osimga). O documento recolle que entre 2015 e 2020 o aumento de emprego no sector TIC galego foi do 23,3% e engade que, “de seguir a evolución actual”, este sector crearía máis de 4500 novos postos de traballo no vindeiro lustro. Baixo o título de “Talento dixital: Estudo da traxectoria profesional dos perfís STEM en Galicia”, o traballo do organismo adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia analiza cales son os perfís e necesidades máis demandadas polo sector TIC, un dos que máis especialistas STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) absorbe e tamén un dos “máis resilientes” na conxuntura provocada pola pandemia. Pero ademais tamén examina que ocorre cos egresados destas titulacións, ás que a Administración lles outorga un papel “cada vez máis estratéxico” debido á existencia dunha “demanda crecente” de integración das tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) “en todos os sectores de actividade”.

O estudo, que parte dunha enquisa a 440 empresas TIC e da análise de máis de 450 perfís de titulados STEM, pon de relevo que, a pesar deste contexto, as carreiras STEM (entre outras, Enxeñarías Informáticas, Industrial e de Telecomunicación, Matemáticas ou ciencias como Bioloxía, Química, Biotecnoloxía, Física ou Ciencias Ambientais) “non son tan atractivas para o alumnado galego, en relación a outros graos universitarios”. Só un de cada cinco estudantes opta por esta formación e ademais, “aínda que a demanda de carreiras científico-tecnolóxicas segue unha tendencia crecente”, entre 2015 e 2019 a súa matrícula medra a un ritmo case cinco veces menor que o do conxunto de estudos universitarios “un 2,6% fronte a un 10,3%”.

O estudo sostén que un 83,6% de egresados nestas áreas está incorporado ao mercado de traballo nos dous primeiros anos tras acabar estudos, catro puntos por enriba do dato medio do SUG. Se só se analiza Enxeñaría Informática, Industrial e Telecomunicacións, a cifra chega ao 92,2%. No entanto, un de cada catro titulados traballa fóra de Galicia.

De cara a xerar, reter e atraer talento dixital en Galicia, a Xunta chama a pór “especial atención na redución” da brecha de xénero para combater “a ausencia de perspectiva da muller nos novos desenvolvementos”. Porque nos graos STEM, excluídas as ciencias, na que elas son maioría, a porcentaxe de mozas baixa a unha terceira parte.

En canto ás empresas TIC, aluden a máis dunha vintena de áreas “difíciles de cubrir”, aínda que ven as “carencias máis significativas” en xestión de datos, seguridade en internet ou economía verde. Así mesmo, o informe recolle a percepción destas empresas sobre as “carencias” formativas dos titulados STEM, o que “axudará a modernizar e a orientar o deseño e a formación”, servirá “de referencia e de guía para que os actuais egresados seleccionen a súa especialización” e permitirá “abrir novas oportunidades laborais”. Por exemplo, case catro de cada dez empresas TIC galegas detecta necesidades formativas na área da industria 4.0, en tecnoloxía ambiental e en Big Data ou en innovación dixital.

Fonte: Faro de Vigo