A Xunta pon en marcha a Materioteca de Galicia para impulsar a innovación a través do deseño

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, explicou na presentación da Materioteca de Galicia en Ferrol que este novo recurso aspira a ser “un punto de referencia para todos os profesionais galegos que investigan, innovan e deseñan na órbita dos novos materiais, tanto para os que os crean como para os que os aplican, e un foco de difusión da tecnoloxía de materiais con orixe en Galicia, para apoiar a súa proxección internacional”.

Argerey contextualizou este novo recurso no marco das políticas de innovación europeas e galegas, na medida en que os novos materiais están recoñecidos no marco da política industrial europea como unha tecnoloxía facilitadora esencial, tecnoloxías de carácter transversal cunha alta intensidade en coñecemento que son cruciais na xeración de riqueza nun territorio. Do mesmo modo, a Estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3) e a Axenda Galicia-Industria 4.0 destacan o alto potencial industrial dos novos materiais.

Esta nova instalación, situada no CIS Tecnoloxía e Deseño (Ferrol), é unha das novidades do Programa de Deseño para a Innovación 2020, que a Xunta puxo en marcha en 2018 co obxectivo de fomentar a incorporación e sistematización do deseño nas empresas como motor de innovación e competitividade. Neste marco, desenvolvéronse outras iniciativas para acompañar ao ecosistema do deseño cara unha maior posta en valor, como as xornadas e encontros de traballo, reunións con representantes de diferentes entidades ou edición dunha historia do deseño en Galicia. Ademais, o próximo 28 de xuño, con motivo da celebración do Día do Deseño, presentaranse outras accións nas que se estivo a traballar nos últimos meses.

Biblioteca de materiais

A Materioteca de Galicia está concibida como a biblioteca de materiais de Galicia e será de libre acceso para deseñadores de diferentes disciplinas, enxeñeiros, arquitectos, tecnólogos e demais profesionais implicados no desenvolvemento de solucións innovadoras para retos empresariais, así como estudantes destas especialidades. Trátase dun espazo de difusión de materiais innovadores que combina unha exposición e arquivo de mostras clasificadas con servizos especializados para facilitar as empresas o coñecemento de novos materiais.

Os obxectivos da materioteca son dar visibilidade a novos materiais innovadores desenvolvidos en Galicia e ofrecer un espazo de inspiración aos profesionais involucrados no desenvolvemento de solucións innovadoras a través do deseño, especialmente aquelas que poden supoñer un salto de competitividade para as pemes galegas. Ademais, centrará os seus esforzos en promover a transferencia de coñecemento, tanto dende os axentes de I+D do campo dos novos materiais á industria, como entre diferentes sectores de actividade. Por último, tamén contribuirá a crear sinerxías entre os organismos de I+D galegos do campo dos materiais e entre eles e as empresas, para o cal se promoverá a creación dunha rede de colaboradores e dunha relación de grupos de investigación neste ámbito.

O núcleo da materioteca de Galicia é a exposición física de materiais innovadores e sustentables e que actualmente está composta por máis de 150 mostras de materiais – parte deles creados en Galicia e o resto procedentes da Material Connexion Bilbao, unha materioteca de referencia internacional-.

Tamén está previsto organizar talleres de traballo, realizar vixilancia tecnolóxica no ámbito dos materiais, e manter un contacto permanente cos axentes para identificar novos materiais galegos a incorporar na materioteca, entre outras accións de dinamización.

(Fonte: GAIN)