A UE crea dúas novas asociacións europeas para a innovación

n

n

O abastecemento de materias primas, a agricultura sustentable e o envellecemento activo e saudable son tres temas de enorme importancia aos que se enfronta a UE hoxe en día e resulta esencial dar con solucións eficaces os retos que supoñen para fomentar o crecemento e o emprego. Neste sentido, a Comisión Europea desvelou o 29 de febreiro os seus plans de creación de dúas novas asociacións europeas para a innovación (AEI) que contribuirán sobremaneira a solucionar os devanditos retos. Concretamente, unha tratará sobre materias primas e a outra sobre sustentabilidade e produtividade agrícola.

n

n

n

 

n

n

n

Durante a presentación en outubro de 2010 do plan Unión para a innovación, unha iniciativa emblemática de Europa 2020, a Comisaria de Investigación, Innovación e Ciencia da UE Máire Geoghegan-Quinn tamén aludiu á posta en marcha de novas AEI. Estas iniciativas reúnen a entidades públicas e privadas de distintos países e sectores para eliminar obstáculos no sistema europeo de investigación e innovación que impiden o desenvolvemento e a comercialización de boas ideas. Os devanditos obstáculos poden adoptar a forma de déficit de investimento, normativas anticuadas, falta de estándares ou a existencia dun mercado fragmentado.

n

 

n

O obxectivo é identificar as medidas necesarias para garantir unha comercialización máis áxil das ideas innovadoras, como por exemplo un desenvolvemento ulterior de tecnoloxías e un estímulo da demanda nos sectores público e privado.

n

 

n

Durante a presentación das novas AEI, o Presidente da Comisión Europea José Manuel Barroso declarou: "Necesitamos innovar para volver situar a Europa na senda do crecemento e o emprego e para resolver retos de primeira orde como os formulados polo acceso ás materias primas, a agricultura sustentable e o envellecemento da nosa sociedade. As asociacións europeas para a innovación eliminarán barreiras, despexarán obstrucións e encamiñarán os nosos traballos cara á obtención de resultados relevantes para os nosos cidadáns e empresas ".

n

 

n

A AEI destinada a solucionar a carencia de materias primas en Europa estudará a cada vez maior presión á que se somete o abastecemento de materias primas en Europa. Estes materiais son esenciais para as industrias de alta tecnoloxía e a Comisión propúxose garantir que Europa adquira a capacidade de extraer e procesar as súas propias materias primas. O valor dos recursos minerais europeos aínda non explotados na rexión calcúlase en 100.000 millóns de euros. As novas tecnoloxías contribuirán a facilitar prospeccións máis profundas, en zonas máis remotas e baixo condicións climáticas extremadamente adversas.

n

 

n

Esta AEI tamén tratará sobre a necesidade de desenvolver substitutos para materias primas esenciais e mellorar o reciclado de equipos eléctricos e electrónicos e outros residuos. Un acceso máis doado aos recursos minerais favorecerá o desenvolvemento de produtos innovadores como películas fotovoltaicas delgadas, iluminación eficiente dende o punto de vista enerxético, automóbiles eléctricos, aeronaves de pasaxeiros avanzadas, óptica de infravermellos e fibra de vidro.

n

 

n

Agricultura sustentable

n

 

n

A AEI dedicada á agricultura tratará sobre os retos cada vez maiores que formula a seguridade alimentaria para Europa. Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), espera que a demanda alimentaria se incremente un 70% en 2050 e que se produza un importante aumento de consumo de pensos, fibra, biomasa e biomateriais. Por desgraza estas necesidades serán paralelas a unha redución da produción debido aos recortes en investigación agrícola e os efectos da actividade humana no medio ambiente e nos recursos naturais.

n

 

n

O obxectivo agora pasa por producir máis e ao mesmo tempo de forma máis sustentable, tal e como explicou o Comisario de Agricultura Dacian Ciolos: "O principal reto da agricultura será non só producir máis senón ademais producir mellor. A adopción dun sistema de investigación e innovación rexido pola demanda e unha mellor difusión das mellores prácticas serán básicas para alcanzar este obxectivo ".

n

 

n

As AEI non substitúen aos labores realizados mediante programas de financiamento como o Sétimo Programa Marco (7PM), senón que son complementarias.

n

 

n

(Fonte: CORDIS)

n

 

n

n

n

 

n