A Tecnópole cumpre 30 anos con máis de 100 empresas punteiras en 15 sectores

1.500 profesionais, dos que 1.300 contan con titulacións medias ou superiores. Máis dun centenar de empresas punteiras en 15 ámbitos de actividade empresarial como enerxía, biotecnoloxía, electrónica, tecnoloxías da información, téxtil ou medicina, entre outros. Cinco centros tecnolóxicos de investigación e un futuro no que hai dous proxectos clave: o Centro de Ciberseguridade da Xunta de Galicia e o proxecto piloto de eficiencia enerxética que o goberno galego pretende pór en marcha para que o parque sexa autosuficiente. Esa é agora mesmo a radiografía do Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) despois de cumprir o seu trixésimo aniversario desde o seu nacemento (1992) e evolucionar cun crecemento exponencial en solo, número de empresas, número de traballadores e investimento en I+D.

Entre as empresas máis relevantes a nivel nacional destacan as de Roberto Verino no sector téxtil; o Centro Tecnolóxico de Incubación do Grupo Coren, no sector agroalimentario; ACS Ibérica, que é provedor global de compoñentes e subconxuntos no mercado da automoción; Coasa, empresa líder no deseño e fabricación de aeroestruturas; ou Egatel, líder no sector das infraestruturas e a enxeñaría a nivel mundial.

Javier Taibo é o director da Tecnópole desde xuño de 2021 e valora positivamente o posicionamento do parque empresarial e das súas empresas no mercado internacional, así como a importancia da súa actividade e, cada vez máis, as investigacións e desenvolvementos no ámbito da tecnoloxía. O director mexicano, cunha ampla traxectoria, empezou o seu cargo deseñando un plan estratéxico con cinco eixos: ocupación do espazo, estratexia de desenvolvemento, comunicación e mercadotecnia, sustentabilidade e innovación.

Sobre o estado da Tecnópole, Taibo di que “estamos nun momento bo, nun momento doce cos fondos europeos, a reindustrialización que quere seguir a Xunta e a inxección de importantes recursos por parte do Goberno central. Pero todo iso viuse un pouco parado pola guerra de Rusia e Ucraína e a escalada de prezos. Iso é unha variable exóxena da que non temos control. Os números de crecemento do PIB non son os mellores que quixésemos pero a cousa non vai mal. Galicia está a apuntar a un crecemento moderado”.

No seu plan estratéxico hai un apartado importante dedicado á sustentabilidade e á eficiencia enerxética. Javier Taibo explica que “vai tomar moita importancia o proxecto singular da Xunta de Galicia para instalar un parque solar no parque tecnolóxico co obxectivo de cumprir coa eficiencia enerxética”. O proxecto está nas primeiras fases de desenvolvemento e no mes de decembro espéranse os resultados pertinentes para que “en 2023 sexa unha realidade e se poidan licitar as primeiras actuacións no primeiro trimestre”. 

En relación ao centro de Ciberseguridade de Galicia di que “é un dos eixos fundamentais do Parque Tecnolóxico e hai empresas do sector que xa se interesaron para preguntarnos por este proxecto. Será outro punto atractivo de innovación tecnolóxica e empresarial para o parque tecnolóxico, para Ourense e para Galicia por suposto”. As obras do Centro de Ciberseguridade xa se licitaron e os prazos indican que serán unha realidade en 2025.

Internacionalización

O director da Tecnópole argüe que “o segundo eixo do plan estratéxico é onde se está a facer un traballo máis activo nestes intres, co programa Galicia Avanza, que é unha aceleradora para a internacionalización de empresas. Hai unha aposta importante por parte da Xunta de Galicia e neste programa participan 60 empresas que polo seu desenvolvemento e evolución poden ver como as súas iniciativas empresariais adquiren unha expansión máis global”. Na primeira quenda participan un total de 30 persoas que rematarán de preparar a súa folla de ruta internacional en febreiro, para despois, en marzo, comezar a segunda quenda con outras 30 empresas.

Fonte: Faro de Vigo