A seca de crédito lastra tamén o investimento empresarial en I+D

A Fundación Cotec reclama á banca que conceda máis empréstitos ás empresas innovadoras para evitar que todo o peso recaia na Administración. O gasto en I+D caeu un 1,7% en 2010, segundo o avance feito público polo INE. Trátase do segundo ano consecutivo de descenso dende 1994, provocado polo menor gasto público e a restrición de crédito ás pemes.

n
n

 

n

A crise freou en seco a evolución ascendente do gasto en I+D en España. Dende 1994, ese indicador crecera anualmente a unha taxa media do 10% ata 2009, exercicio no que caeu por primeira vez (un 2,4% en taxa anual) como consecuencia do recorte de gasto empresarial. Ese retroceso tamén se produciu en 2010, cunha caída do 1,7%, e nel, ademais do menor gasto das empresas, tivo un peso específico o recorte do gasto público, como consecuencia dos axustes presupostarios para cumprir co recorte de déficit imposto por Bruxelas

n

 

n

Neste contexto, o presidente da Fundación Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, instou a banca a abrir a billa do crédito ás empresas innovadoras, en especial ás máis pequenas, para acelerar a participación do capital privado no sistema español de I+D+i, cuxo investimento, ao seu xuízo, debería duplicarse a curto prazo. "É unha realidade que existe unha ampla variedade de proxectos de innovación que non atopan financiamento porque non hai modalidades adaptadas a eles. Un camiño para iso será idear fórmulas que rebaixen o risco financeiro e sobre todo que faciliten a súa avaliación, porque non todos os proxectos teñen o mesmo nivel de risco", reclamou no seu discurso durante a presentación do "Informe Cotec 2011".

n

 

n

Ante unha audiencia de 400 empresarios, Sánchez Asiaín instou tamén á ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, a poñer en marcha políticas directas de fomento á innovación para as pemes. "Estas empresas son as que xeran o 60% do PIB e o 80% do emprego en España e son as que sofren especialmente as consecuencias dos fallos do mercado" sinalou o presidente de Cotec quen expuxo, a xeito de exemplos, a compra pública innovadora, a incorporación de máis investigadores ou facilitar o servizo a accesos tecnolóxicos como mecanismos que se poderían habilitar dende o Executivo para mellorar a súa incorporación ao sistema.

n

 

n

O informe mostra as diferentes estratexias adoptadas polas empresas para afrontar a crise en función do seu tamaño. Todas as compañías recortaron os presupostos destinados a I+D, aínda que a maior rebaixa corresponde ás empresas de entre 10 e 49 traballadores. En 2009, último dato dispoñible, a caída de gasto elevouse ao 16,2% e o número de empresas innovadoras caeu un 17% ata as 6500 (máis do 50% do total). Mulet augura que esa tendencia se mantivo en 2010 na medida na que persistiron o menor acceso ao crédito e en que os fondos públicos se concederon a través de créditos e non de subvencións, unha vía pouco utilizada polas empresas máis pequenas polas dificultades para devolvelas polas tensións de tesourería que viven.

n

 

n

No outro lado sitúanse as empresas con máis de 250 traballadores que tamén rebaixaron o gasto en I+D, pero que centraron todo o recorte no capítulo de capital, mentres que o gasto corrente (o destinado ao pagamento de nóminas e da actividade diaria dos seus traballadores) apenas se tocou. Deste modo, o emprego nas 1150 compañías de máis de 250 traballadores que innovan en España non só non baixou, senón que creceu.

n

 

n

Sistema educativo e excesiva regulación, principais trabas

n

 

n

"A innovación estivo lonxe das aulas, lonxe do lexislador, do administrador público e en xeral lonxe da nosa sociedade. Case poderiamos dicir que foi ignorada". Con esta frase, o presidente da Fundación Cotec quixo destacar a "pobreza" da cultura emprendedora no noso país, fundamentada, na súa opinión, nun sistema educativo despegado do mercado laboral e por un sistema legal cheo de trabas. "O abandono escolar continúa sendo un dos maiores da UE e a porcentaxe de estudantes que opta pola FP segue sendo manifestamente insuficiente", reclamou Asiaín, quen tamén criticou a irrupción de políticas e regulacións precipitadas. "As decisións en campos tan sensibles como o laboral, o ambiental, a defensa da competencia ou a protección ao consumidor remataron por converterse en auténticas barreiras á innovación", dixo.

n

 

n

O gasto, paralizado "ata que se recupere a demanda"

n

 

n

Os dous anos consecutivos nos que o gasto en I+D caeu non van ser os últimos da serie histórica. Así o augurou onte o director xeral da Fundación Cotec, Juan Mulet, quen apuntou onte "que será moi difícil contemplar un aumento de gasto este ano se o crecemento económico non se recupera con forza, xa que gran parte dos fondos proceden da Administración Central e das comunidades autónomas". Esa recuperación, polo tanto, non se contempla a curto prazo ante os fortes axustes que teñen que acometer ambas as dúas administracións para reducir o déficit público.

n

 

n

No informe Cotec 2011 inclúese unha enquisa cun panel de expertos na que se establecen como os dous principais obstáculos para o financiamento do sistema o feito de que a demanda nacional non exerza de elemento tractor á innovación e a falta de financiamento a esas actividades.

n

 

n

(Fonte: Cinco Días)

n