A produtividade da industria do automóbil crecerá en máis de 145 millóns

A industria do automóbil mundial prevé aumentar o seu investimento en fábricas que aproveitan as tecnoloxías dixitais (fábricas intelixentes) para mellorar a súa produtividade en máis de 145 millóns de euros, segundo o Instituto de Investigación de Capgemini. 

O estudo, que seguiu o proceso de adopción da fábrica intelixente durante 2019 por fabricantes de vehículos e provedores, destaca que o sector espera incrementar un 60% (1,35 puntos porcentuais) o investimento destinado ao despregue destes centros en tres anos. 

Así, tanto o investimento previsto como as melloras de produtividade atribuíbles á fábrica intelixente son “significativos” respecto ao informe 2017/2018, pero só o 10% do sector está “preparado” para aproveitar o potencial das fábricas intelixentes en toda a súa extensión (un 18% dos fabricantes serían adiantados, fronte ao 8% dos provedores). Polo contrario, a análise clasifica ao 72% das empresas do sector como “principiantes”, é dicir, que non se atopan en situación de conseguir recompensas da fábrica intelixente. Nos últimos 18-24 meses, o 30% das fábricas do sector transformouse en intelixente, superando o 24% que os directivos se tiñan marcado como obxectivo en 2018. 

Fonte: EI Ideal Gallego