A peme suspende en dixitalización

As pequenas e medianas empresas aseguran que se viron obrigadas a atrasar a súa aposta dixital por falta de coñecementos, recursos e tempo. É a súa gran materia pendente.

O 94,8% das empresas españolas ten un equipo inferior a dez empregados, segundo recolle o informe Entrepreneurship at Glance 2017 que elabora a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE).

Unha alza do 10% na dixitalización incrementaría un 3,2% o PIB en España
Este dato, que explica como é o tecido industrial en España -por certo, non moi diferente ao doutras grandes economías-, debería ser suficiente para impulsar unha verdadeira transformación dixital das pemes, que verían como os seus negocios gañan grazas á tecnoloxía o que axudarían a toda a economía española a mellorar a súa produtividade -calcúlase que cunha alza de só o 10% da dixitalización en España se incrementaría un 3,2% o PIB e se crearían 250.000 empregos netos adicionais en 2020-.

Pero as cifras, de momento, non invitan ao optimismo. O 82% dos autónomos e das empresas moi pequenas (aquelas que teñen ata dez empregados) e o 42% das grandes empresas (as que declaran ter máis de cen traballadores) aseguran que non contan con traballadores especializados en dixitalización. A transformación dixital é a gran materia pendente das pemes, pero esta falta de recursos humanos é só unha das barreiras que se atoparán cando inicien este camiño.

Conexións

Dispoñer dunha conexión fixa e móbil axeitada, que lles permita estar en contacto por email ou por teléfono cos seus clientes parece unha das ferramentas máis obvias, pero aínda hai moitas empresas en España que non poden presumir de ter esta conectividade.

No informe Estado da transformación dixital en pemes e autónomos, elaborado por eAPyme e Esade, sinálase que moitas das ofertas tecnolóxicas que as empresas atopan no mercado non se axustan ás súas necesidades. Ademais, moitas empresas quéixanse de que non hai ferramentas unificadas no mercado, algo que os obriga a buscar demasiado e que lles impide tomar decisións rápidas.

Como aproximación á situación do mercado, a empresa de análise de mercado GFK fixo unha enquisa entre máis de 1700 pequenas e medianas empresas que revelou algúns datos sorprendentes. Quizais un dos menos destacados é que un 90% das pemes e autónomos dispón dun smartphone, pero o que o converte nun dato especial é que, segundo aseguran un 81% destas, se conecta a Internet a través do devandito dispositivo.

As pemes confían, por esta orde, nas redes sociais, Google Adwords e Paginasamarillas.es para desenvolver a súa estratexia de publicidade dixital e só un 6% das pemes españolas deseñou a súa propia web no ano 2017 -un 7% tiña intención de abrir unha neste ano-. A falta de coñecemento, de recursos e de tempo son os tres argumentos que utilizan para non ter tenda online e só un 15% das pemes españolas asegura tela.

A pesar de todo, hai motivos para confiar nun futuro impulso, xa que a dixitalización é unha das grandes preocupacións das pemes, segundo o I Estudo sobre o estado da dixitalización das empresas e as Administracións Públicas españolas de Vodafone España.

Unha viaxe que os leva á Unión Europea

Outra materia pendente das pemes é a súa internacionalización. A maioría recoñece avanzar moito neste terreo grazas á crise económica que as obrigou a buscar novos mercados. Non obstante, as empresas tecnolóxicas de nova creación xa teñen entre os seus obxectivos mercados internacionais. O 95% das start up de base tecnolóxica di levar os seus produtos á Unión Europea nos últimos anos, segundo un informe elaborado por IE Business School, pero afirman que só o 34% das devanditas compañías conseguiu chegar a Asia.

“Do total de ingresos non xerados no mercado nacional, o 66% das empresas españolas sinalaron que a UE supón o 51% ou máis do seu negocio. América Latina só supuxo máis da metade deste no 7% dos casos. Ademais, o mercado europeo é máis rendible na relación usuarios/ingresos”, sinala o devandito informe. A pesar de todo, “máis de dous terzos das start up de base tecnolóxica xerarán máis negocio fóra de España que dentro en tres meses, unha cifra algo inferior á do ano pasado”.

(Fonte: Expansión)