A nube é a plataforma sobre a que se apoiarán as novas start-ups

O cloud computing está de moda. A tecnoloxía que permite descentralizar os recursos informáticos das empresas, e adaptalos ás necesidades de cada momento, non para de crecer. Un estudo, elaborado pola Manchester Business School e Rackspace Hosting- unha compañía provedora destes servizos-, asegura que 'a nube' é un substrato importante sobre o que se apoia parte da próxima xeración de start-ups de base tecnolóxica.

n
n

nO estudo baséase en 1300 enquisas realizadas a directivos de empresas tecnolóxicas tanto de Estados Unidos coma de Reino Unido, repartidas por igual. Segundo os seus datos, un 90% das start-ups enquisadas -de menos de tres anos de vida- aseguraron que o cloud computing facilitou a posta en marcha da súa actividade.
n
nUn 52% dos directivos de start-ups entrevistados, de feito, afirmaron que non se poderían permitir a adquisición de equipos informáticos aloxados nas súas instalacións durante o comezo da súa actividade.
n
nO cloud-computing permite unha flexibilidade difícil de alcanzar por vías alternativas nas etapas iniciais dun negocio, especialmente se ofrecen servizos a través de Internet. Mentres que antes da masificación destes servizos podía 'morrer de éxito -se unha demanda imprevista saturaba os servidores instalados- a nube permite engadir maiores recursos case a golpe dun click.
n
nCase a metade dos enquisados -o 49%- asegurou que 'a nube' foi un factor clave para facer crecer o seu negocio. E case nove de cada dez afirmaron que aforraron diñeiro grazas a estes servizos.
n
nO 62% dos enquisados afirmou que o diñeiro que aforraban grazas á nube o reinvestían na compañía. Un 48% declarou derivar este capital á mellora de produtos e á innovación, mentres que un 25% do total o destinaba a salarios e bonus.
n
nIgnacio Llorente, catedrático de arquitectura de computadores na universidade Complutense de Madrid, compara a adopción dos servizos na 'nube' co que aconteceu coa electricidade a principios do século XX. "Nesa época cada fábrica tiña a súa propia central eléctrica. Pouco a pouco xurdiron grandes provedores eléctricos. Houbo moita resistencia a delegar algo tan importante para o funcionamento das fábricas a un terceiro, pero agora ninguén se formula facer outra cousa".
n
nA nube ofrece máis potencia computacional, máis capacidade de almacenamento e máis flexibilidade, a custa de menos control. Menor prezo, pero maior dependencia dun provedor externo. Se hai un problema no centro de datos do provedor de servizos cloud, deixa de funcionar todo. ¿Poden permitilo as start-ups? Os últimos datos apuntan a que non só poden senón que, en ocasións, é o único xeito de empezar.
n
n(Fonte: ABC)
n

n