A normativa europea sobre uso de drons actualízase

O Parlamento Europeo aprobou a semana pasada, por 558 votos a favor, 71 en contra e 48 abstencións, unha actualización da normativa comunitaria sobre seguridade aérea, con disposicións específicas para garantir unha utilización segura dos drons.

As novas regras europeas tamén buscan impulsar o desenvolvemento deste sector, á alza en España, ao tempo que garanten a privacidade e a protección de datos persoais.

Ata a data, os drons de menos de 150 quilogramos estaban suxeitos á lexislación de cada Estado membro. A UE decidiu propoñer lexislación ante o incremento do seu uso e para permitir o desenvolvemento dun mercado lastrado pola diversidade de normativas nacionais.

Nos últimos tres anos, preto de 3000 operadores deste tipo de aeronaves non tripuladas iniciaron a súa actividade en España, segundo datos da Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA).

Para a AESA, organismo encargado de regular no noso país o uso dos drons, a seguridade é tamén un dos aspectos “máis importantes”. E, nese sentido, aplícanse na actualidade unha serie de regras a escala nacional.

“Cremos necesario que os drons incorporen un dispositivo limitador de enerxía de impacto, o que se coñece como paracaídas”, explican. “E non permitimos que aparatos de máis de 10 kg sobrevoen aglomeracións de persoas ou edificios.

De feito, a AESA supedita o futuro do sector ao que se invista en seguridade porque “a integridade das persoas, o mobiliario ou a doutras aeronaves non pode verse afectada polo uso dos drons”.

74 escolas

Segundo os últimos datos da axencia estatal, España conta na actualidade 3693 pilotos de drone, 4283 naves deste tipo rexistradas e 74 escolas de formación ATOS (únicos organismos que poden expedir unha licenza de pilotaxe).

A comunidade autónoma con máis escolas deste tipo é Madrid, con 21 centros. Despois, atópanse Cataluña con 14 e Andalucía con 9. Castela León, Comunidade Valenciana e Galicia teñen cinco cada unha. Illas Canarias e País Vasco contan con tres centros, Illas Baleares ten dous e Estremadura e Murcia, un.

Nova normativa

A normativa aprobada a semana pasada establece que o deseño dos drons “debe asegurar que, ao ser utilizados, non supoñen un risco para as persoas”. Ademais, “en función de características como o peso ou a zona de operación, o aparato deberá ir equipado con dispositivos para evitar colisións ou de aterraxe automática”.

Os operadores europeos terán que coñecer a nova regulamentación e “ser capaces de operar de xeito seguro, sen crear riscos para as persoas ou o espazo aéreo”. Isto implicará que, nalgúns casos, deban seguir cursos de formación.

Para facilitar a identificación dos responsables en caso de incidente, “os drons deberán levar un código de matriculación. O nome dos operadores deberá incluírse en rexistros nacionais” (excluídos os operadores dos aparatos máis pequenos).

Ademais de adaptarse á proliferación de dispositivos non tripulados, a normativa actualiza as regras sobre seguridade aérea para adaptarse ao previsiblemente aumento do tráfico aéreo nas próximas décadas.

Tamén se busca impulsar a cooperación entre a Axencia europea de seguridade aérea e as autoridades nacionais á hora de avaliar os riscos de voos sobre zonas de conflito. Así mesmo, a Comisión deberá desenvolver estándares para a descarga en tempo real de datos dos dispositivos de seguimento de voo cando unha aeronave se atope en perigo, co fin de acelerar a resposta de emerxencia.

Próximos pasos

A normativa debe ser aínda aprobada formalmente polo Consello de Ministros. Os principios fundamentais entrarán en vigor vinte días despois da súa publicación no Diario Oficial, pero as regras máis detalladas teñen que ser aínda desenvolvidas.

(Fonte: Muypymes)