A maioría das pemes galegas ten pendente a súa dixitalización

Os fondos Next Generation estableceron dous alicerces esenciais polos cales todas as empresas deben apostar. O primeiro, a sustentabilidade e a redución das emisións. O segundo, aínda máis transcendente para sobrevivir hoxe na economía global, o da dixitalización. Con todo, neste último, o reto está moi lonxe de superarse tanto en España como en Galicia. Porque a maioría de empresas pequenas ou medianas da comunidade, a pesar de estar a mellorar as súas actuacións neste sentido, aínda non están a encarar boa parte dos grandes procesos da dixitalización.

Segundo o informe Sociedad Digital en España 2022 elaborado pola Fundación Telefónica, a práctica maioría das microcompañías (con menos de dez empregados) pecharon o ano 2021 cumprindo cos elementos máis básicos, é dicir, ter computadores e contar con acceso a internet. No entanto, esta ampla penetración cae cando se pon o foco na presenza na contorna dixital. Neste sentido, a porcentaxe destas compañías que ten unha páxina web aínda non chega ao 30% (28,1%). É dicir, dous de cada tres non contaban en 2021 con ela.

Pero se se mira cales delas afondaron na súa dixitalización e usan, por exemplo, o cloud computing ou computación na nube -que engloba todos aqueles servizos que están ou se ofrecen por completo a un cliente mediante internet- esta porcentaxe estaba no 12,1%. Non resulta esta situación moi diferente naquelas empresas con 10 traballadores ou máis.

A esta realidade súmase que o uso de dispositivos da internet das cousas, que engloba softwares, sensores e outras tecnoloxías dixitais, só entrou nas estratexias de negocio en 2021 do 23,6% das empresas analizadas.  Ademais, só unha de cada dez realiza análise de big data.

As carencias da dixitalización tamén se dan no emprego. Segundo os datos do informe, en 2021 apenas había en España 727.000 especialistas nas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC), o que supuña só o 3,8% do total do emprego español, cando a media europea para este rexistro chegaba ao 4,8%. Así mesmo, só un 17% das empresas ten este tipo de especialistas nos seus cadros de persoal.

Fonte: La Opinión