A madeira gaña terreo na construción e arranxo de casas

A madeira vai gañando terreo na construción e arranxo de vivendas. Precisamente a demanda de rehabilitación de casas medrou coa irrupción da pandemia. Así o constatan desde Madeiras Besteiro, unha compañía lucense con noventa anos de experiencia no sector da madeira, desde a fabricación (tarimas, frisos, cociñas, molduras, armarios, estruturas e construción…) á distribución (madeira en bruto, vigas, illamentos, ferraxaría, chans, portas…).

A covid obrigou á poboación a repregarse nos seus fogares, e a súa confortabilidade foi máis necesaria que nunca: «A xente aproveitou para facer arranxos nas casas, cambiar a cociña, as portas… ou mesmo rehabilitar vivendas no rural ás que ata ese momento non se lles dera tanta importancia», explica Mario Carballo, xerente de Madeiras Besteiro.

Precisamente a rehabilitación de vivendas foi o salvavidas do sector en 2020, compensando a caída da actividade noutros ámbitos, como as reformas de hoteis ou espazos culturais. De feito, pecharon o ano con 13,5 millóns de euros de facturación. Pero non só está a medrar a demanda de rehabilitación, senón a propia construción en si con madeira, sobre todo de vivendas ecolóxicas e eficientes: «A xente empeza a ter en conta que un sobrecusto en illamento amortízase a curto prazo polo aforro en calefacción, en aire acondicionado e en mantemento», continúa Carballo.

Este auxe na demanda de madeira para construción puxo de actualidade o papel que pode xogar neste sector Galicia, que actualmente produce o 50% da madeira de España: «Potenciar a madeira ten grandes vantaxes económicas para Galicia, ademais de ser unha forma de fomentar a economía circular, mediante o uso dun material ecolóxico. Tamén construtivamente é máis rápida. Por outro lado, hai países centroeuropeos que teñen claros tamén os beneficios que achega á saúde a construción con madeira, e constrúen gardarías, por exemplo, só con madeira, pois ofrece un equilibrio térmico, regula a humidade e a temperatura e xera unha maior confortabilidade».

Fonte: La Voz de Galicia