A innovación, prioridade dos directivos

¿Que lle pediría ao máximo representante do Goberno se tivese a oportunidade de reunirse con el? Esa é a pregunta lanzada pola consultora KPMG a medio centenar de primeiros executivos (CEOs polas súas siglas en inglés) españois e as súas respostas dan unha boa indicación de cales son as súas principais preocupacións de cara ao futuro: máis dun de cada catro cre que a maior prioridade do Executivo debería ser fomentar a innovación.

A economía española está inmersa nun proceso de transformación sen precedentes no último século. A irrupción das novas tecnoloxías, sumada a novos hábitos de consumo, un ámbito globalizado cada vez máis competitivo e un cambio substancial na cultura empresarial obriga ás empresas a acometer cambios estruturais no deseño e a estratexia dos seus negocios.

Hai outra proba incontestable de que os primeiros executivos españois pensan na innovación como principal panca de transformación das súas empresas. Segundo o mencionado informe (Global CEO Outlook), o 50% dos directivos considera que o posto de Director de Innovación será o máis relevante nas súas organizacións durante os próximos tres anos. A innovación sempre estivo unida á implementación de novas tecnoloxías, pero esa relación é agora moito máis estreita. Practicamente todos os sectores están a vivir unha revolución no modo en que operan cos seus provedores, xestionan as súas cadeas de produción e se relacionan cos clientes ata o punto de que a maioría dos directivos enquisados (un 56%) asegura que a súa empresa se transformará noutra significativamente distinta á que é agora antes de 2019.

A figura do director de innovación

O 50% dos directivos considera que o posto de director de innovación será o máis relevante nas súas organizacións durante os próximos tres anos. Eses cambios, nos que indubidablemente a tecnoloxía desempeñará un papel decisivo, afectarán ao modelo organizativo das empresas -novas estruturas de persoal e mellor aproveitamento dos recursos humanos-, a cadea de produción e as estratexias comerciais, a través de novas canles de venda.

A axeitada utilización do Big Data tamén será un factor clave á hora de marcar a supervivencia das empresas nun ámbito onde os datos son información e a información, poder. O último informe da Online Business School (OBS) sobre esta materia ilustra moi ben a importancia do coñecemento na nova era tecnolóxica: nos últimos 10 anos creouse máis información que en toda a historia da humanidade e cada minuto transfírense máis de 1570 terabytes de información no mundo.

Resulta necesario que as autoridades públicas impulsen novas medidas para redireccionar o crecemento económico cara a sectores de alto valor engadido e cun importante compoñente tecnolóxico. Segundo os datos da oficina estatística da Unión Europea (Eurostat), o investimento en I+D+i en España no ano 2013 (últimos datos dispoñibles) representaba o 1,24% do PIB, situando o noso país significativamente por debaixo da media comunitaria (2,01%) e lonxe aínda do obxectivo do 3% fixado na Estratexia 2020. Hai, polo tanto, unha gran marxe de mellora no terreo da innovación. A boa noticia é que existe un pleno convencemento entre os altos directivos españois en que esta debe ser a dirección a seguir.

(Fonte: El Mundo)