A innovación mesmo en momentos de crise é un elemento clave de competitividade

A innovación é un elemento clave de competitividade mesmo en momentos de crise. Esta é a principal conclusión dunha análise Empresas innovadoras e Competitividade realizado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) a partir de datos do INE e do Panel de Innovación Tecnolóxica, PITEC.

n
n

nA última análise PITEC 2010: O financiamento da innovación das empresas destaca que entre os anos 2008 e 2010, as empresas grandes con gasto en innovación experimentaron unha destrución de emprego inferior á da media española. En concreto, as empresas do PITEC presentaron en 2010 unha destrución de emprego do 1%, en taxa interanual, fronte á caída do 2,3% do conxunto da economía segundo o INE.
n
nOs indicadores do informe PITEC 2010 tamén poñen de manifesto como o sistema español se está a abrir ao financiamento internacional e entre 2007 e 2010 apréciase un forte crecemento do acceso a fondos estranxeiros. En 2007 arredor do 5% das empresas innovadoras do PITEC accederon a fondos estranxeiros, porcentaxe que se incrementa en 2010 ata o 7% aproximadamente.
n
nA pesar da situación económica desfavorable, a porcentaxe de empresas grandes que obtiveron innovación de produto subiu do 40% no trienio 2005-2007 ao 47% no trienio 2008-2010. Nas grandes empresas con innovación de proceso esta porcentaxe aumentou ao 59% no trienio 2008-2010. As vendas innovadoras das grandes empresas mantiveron unha tendencia alcista. A variación nas vendas innovadoras no ano 2010 con respecto ao 2009 crece un 1,4%.
n
nO estudo sinala como estas conclusións están en liña cos últimos datos ofrecidos pola Estatística sobre Innovación das Empresas en 2011 publicada polo INE. Segundo esta enquisa, as empresas de vehículos de motor, as de telecomunicacións e as de farmacia son as empresas que representaron unha maior porcentaxe do gasto total en innovación tecnolóxica, cun 10%, un 9,4% e un 7,6% respectivamente. Adicionalmente, as empresas de vehículos de motor e de farmacia, rexistraron unha maior facturación por persoa ocupada (378.000 euros: vehículos de motor e 359.000: a industria farmacéutica), así como unha maior porcentaxe de vendas fóra de España (77,5% e 72,3% respectivamente), incrementando as súas vendas ao exterior (nun 2% e un 9,8%) en 2011.
n
nPor último, o estudo analiza as corenta e sete empresas cotizadas que declaran facer I+D, pertencentes a todo tipo de sectores, dende saúde e enerxía ata construción e servizos. A maioría delas aumentou os seus ingresos entre 2011 e 2010, algunhas mesmo chegaron a duplicalos. De media, o conxunto de empresas presentaron un incremento do 11,4% dos seus ingresos e do 7,8% no seu gasto en I+D interna.
n
n(Fonte: Innovaticias)
n

n