A infravaloración propia lastra que as mulleres entren en graos tecnolóxicos

Hai anos que, afortunadamente, a presenza da muller na universidade se normalizou. Hoxe son máis elas que eles nos estudos de grao en España. Con todo, hai carreiras que parecen seguir vetadas para as mulleres. En especial, as que se relacionan coas disciplinas STEM (acrónimo que inclúe ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e tamén matemáticas). As cifras así o mostran. No ámbito da educación, elas teñen moita presenza (77,9% por 22,1% os mozos), segundo datos do Ministerio de Universidades. Tamén gañan por goleada no campo da saúde e servizos sociais (71,8%), ou en ciencias sociais, xornalismo e documentación (62,5%). Con todo, quedan moi regazadas en enxeñaría, industria e construción (29,1%) ou informática (13,4%). A pregunta é: por que?

Para os expertos, hai diversas razóns que explican esta realidade. Unha delas, a infravaloración propia. “Non só creo que as mulleres infravaloran a súa capacidade para estudar disciplinas STEM e dedicarse profesionalmente a elas, senón que o evidenciamos a través de estudos lonxitudinais”, explica Milagros Sáinz, do grupo de investigación GenTIC do Internet Interdisciplinary Institute (IN3) da UOC. Esgrime que “hai unha tendencia a que as mozas, e iso que en moitos casos teñen mellores notas que eles nestas materias, infravaloren a súa competencia nestas disciplinas porque socialmente son ámbitos para os que se necesita ter unha capacidade intelectual moi alta e esta asóciase ao masculino”. A experta defende que se trata dun “sesgo que non é certo”, que afecta a moitas mozas e, tamén, a moitos mozos: “Non todos teñen o porque ter esas capacidades nestes ámbitos”.

Outro hándicap para elas é a falta de referentes femininos. Sobre todo, “que sexan significativos para as mozas”. Sáinz explica que, efectivamente, en moitos programas de incentivación inclúense a mulleres referentes, pero lamenta que, na maioría de ocasións, “as mozas non se poden identificar con elas”. “Amósanse a mulleres moi inalcanzables, extraordinarias”, defende.

Fonte: La Vanguardia