A guía para que as pemes galegas accedan aos fondos Next Generation

Se a súa empresa ten menos de 250 traballadores, mesmo se só ten un, vostede tamén pode acceder aos máis de 140.000 millóns de euros dos fondos de recuperación da Unión Europea. Tal propaganda é necesaria, porque, segundo o último informe dos auditores galegos, menos do 30% das pemes accederán ao diñeiro europeo. Un mal dato que responde, segundo os expertos, a varias cuestións: a pouca capacidade para levantar proxectos merecedores de investimento e, sobre todo, o descoñecemento de como acceder a ela. Pero o labirinto dos Next Generation, ten saída. Aquí, algunhas claves.

Os fondos europeos levan tempo en marcha. O 80% do orzado para 2021 xa se autorizou. O chamado Plan de Recuperación e Resiliencia (PRR) é a folla de ruta do Goberno para distribuír un investimento que equivale ao 7% do PIB do noso país. O documento en cuestión sostén as esperanzas do executivo por transformar, dunha vez por todas, a economía española. Tal misión pasará por que o diñeiro chegue ás pequenas e medianas empresas. É así, porque son elas as que levantan o 95% do noso tecido empresarial. E para elas destinaranse en específico máis de 4.800 millóns de euros.

Compoñente 13

Onde vai parar ese diñeiro? O PRR ten un apartado específico, o Compoñente 13. Aí prevense reformas e investimentos. As primeiras, encamiñadas a facilitar o emprendemento e a regulación dos negocios. As segundas están pensadas para cumprir varios obxectivos: mellorar a dixitalización, apoiar ao comercio e modernizalo, e internacionalizar a produción das pequenas e medianas empresas.

Canto disto está en marcha? Por agora, pouco, pero xa se mobilizaron recursos en varias frontes. A mobilidade sustentable e a dixitalización son dous dos eixos vertebradores deste plan de transformación. E precisamente en ambas as materias activáronse axudas para pemes e autónomos.

Xa se pode acceder ao plan Moves III, non só os particulares, senón tamén as empresas e os profesionais. Comprar un vehículo cero emisións comportará para estes últimos unha axuda de até 9000 euros. Tamén hai descontos na instalación de postes de carga: até un 70% no caso dos autónomos e un 55% nas pequenas compañías. Se se colocan en poboacións pouco habitadas, a bonificación sobe. O Moves non cobre só a compra deste tipo de coches, tamén financia os leasing (aluguer con opción a compra) ou o arrendamento por renting.

Fonte: La Voz de Galicia