A dixitalización do sector forestal, unha realidade

A Consellería de Medio Rural destina un total de 2,5 millóns de euros ás axudas de apoio ás actividades en materia de ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que utilicen a resina, a cortiza e os seus derivados ou outros produtos de orixe forestal, á excepción dos alimentarios, como materia prima para a elaboración do que venden. O prazo para realizar as correspondentes solicitudes permanece aberto até o próximo día 30 de outubro ou ben até o esgotamento dos fondos asignados se se produce antes desta data.

Quen poden acceder a estas subvencións? Os beneficiarios destas subvencións poden ser pequenas e medianas empresas, incluíndo persoas autónomas. Poderanse atender proxectos, gastos e investimentos que veñan realizando en Galicia desde o ano 2021 e que se xustifiquen, como moi tarde, o 31 de maio de 2023. O orzamento para este ano é de 1.000.000 de euros e para o 2023 de 1.500.000 euros.

Tamén poderán solicitar estas axudas as asociacións, organizacións, fundacións e entidades sen ánimo de lucro, públicas ou persoais, que teñan base asociativa e sexan representativas ou estean relacionadas coa cadea de valor da industria forestal-madeira e que desenvolvan a súa actividade en Galicia.

As cantidades

As actividades subvencionables están divididas en dous grandes bloques. A liña 1 de ecoinnovación está dirixida a apoiar proxectos destinados a ecodeseñar produtos ou materiais que utilicen a madeira como materia prima, para conseguir desenvolvementos técnicos ou prototipos que melloren a pegada ambiental ao longo do ciclo de vida. Tamén busca impulsar aqueles proxectos ou solucións de economía circular, encamiñadas a previr o malgasto e recuperar o máximo valor dos materiais.

A liña 2 está dirixida a apoiar proxectos de dixitalización das persoas beneficiarias desde a implantación de sistemas de dixitalización, xa sexa dalgún proceso concreto de interacción con administración pública ou proceso de fabricación, ou de xestión integral, especificamente deseñados ou adaptados a unha fase dentro do seu ámbito de actividade até implantar sistemas para o control e mellora dos procesos produtivos. Os sistemas de captura de datos, automatización, supervisión remota, sensórica e mantemento preventivo poden ser algúns exemplos deste bloque.

Fonte: La Voz de Galicia