A demanda de perfís STEM elévase e as vacantes non se cobren

As constantes transformacións do mundo dixital fan que o mercado laboral requira novas capacidades e perfís. Á cabeza da demanda están hoxe as titulacións STEM, un termo acuñado na década dos 90 para referirse ás disciplinas de ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas que non fixo máis que gañar protagonismo. E é que a procura de profesionais formados nestas áreas disparouse nos últimos anos, tanto que a oferta queda curta e as empresas sofren para cubrir as súas necesidades de perfís STEM.

En Galicia, o 16,6% das vacantes de emprego en empresas con dez ou máis asalariados requirían titulacións STEM ao peche de 2022, un cociente que foi en aumento a medida que estas áreas de coñecemento se volveron necesarias en moitos sectores. No último trimestre do ano había 2.127 postos por ocupar relacionados con estas disciplinas.

Dentro destas catro ramas existen unha multitude de carreiras universitarias, que van desde a Nanociencia ou a Aeronáutica ao Desenvolvemento de aplicacións web ou a Medicina. Co auxe dos datos e os avances tecnolóxicos, xurdiron novas titulacións STEM relacionadas co big data, a intelixencia artificial ou o internet das cousas, entre outros.

Pero os titulados non chegan para cubrir os postos que existen e os que se xerarán nos vindeiros anos. Por iso é polo que as empresas deben agardar para recrutar e reter talento, buscando tamén fóra das nosas fronteiras.

Fonte: Diario de Pontevedra